Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Ένωσης Πεζών

Φιλί ζωής για τον ιστορικό συνεταιρισμό της Κρήτης – Τι προβλέπει το σχέδιο – Κομβικός ο ρόλος της ΕΛΓΕΚΑ

Τo Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης με απόφασή του επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης της Ενωσης Πεζών, μιας από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας.

Ετσι, το φάντασμα της χρεοκοπίας που πλανιόταν πάνω από τους παραγωγούς οίνου και ελαιολάδου τρία και πλέον χρόνια εξέλιπε οριστικά. Τώρα βέβαια η Ενωση καλείται να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Τα χρέη που ρυθμίζονται αγγίζουν τα 34.000.000 ευρώ. Οι απώλειες για τους πιστωτές (Τράπεζα Πειραιώς, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, προσωπικό) περιορίζονται στο ποσό των 7 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση πτώχευσης ή βίαιης ρευστοποίησης της περιουσίας της Ενωσης Πεζών η ζημιά που θα είχαν υποστεί οι πιστωτές θα ήταν 27,5 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δανεισμός που διατηρεί η Ενωση στην Τράπεζα Πειραιώς, ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, προτείνεται να αναδιαρθρωθεί ως εξής:

• Διαγραφή ποσού 1,5 εκατ. ευρώ, που αφορά κεφαλαιοποιημένους τόκους, τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα. Από εκεί και πέρα ο τραπεζικός δανεισμός χωρίζεται σε δύο μέρη (split balance).

A. Στο Senior Debt: Πρόκειται για εξυπηρετούμενο χρέος ύψους 11 εκατ. ευρώ, το οποίο πρέπει να εξυπηρετηθεί σε 15 έτη με επιτόκιο Euribor 6 μηνών και περιθώριο (spread) που ξεκινά από 1% και δεν υπερβαίνει το 2% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

B. Στο Junior Debt: Το υπόλοιπο μέρους του τραπεζικού δανεισμού ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, ως εναπομείναν υπόλοιπο μετά τη διαγραφή του 1,5 εκατ. ευρώ και τη ρύθμιση των 11 εκατ. ευρώ που προαναφέρθηκαν. Στη λήξη του δανείου θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση του τότε υπολοίπου έως το ύψος της συνολικής αξίας καλυμμάτων και εξασφαλίσεων, όπως θα προσδιοριστούν από ανεξάρτητους εκτιμητές αποδοχής της Τράπεζας Πειραιώς στη λήξη του δανείου το 2033, και η διαφορά θα διαγραφεί στη λήξη του δανείου.

Πρώτη ύλη

Την ίδια ώρα η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει με ποσό 400.000 ευρώ την παραγωγική δραστηριότητα της Ενωσης Πεζών. Η συμφωνία προβλέπει και την ανάθεση της εμπορικής λειτουργίας της Ενωσης Πεζών στην ΕΛΓΕΚΑ. Επίσης, η ΕΛΓΕΚΑ θα διαθέτει τα κεφάλαια για την αγορά της πρώτης ύλης από τους παραγωγούς. Βάσει της συμφωνίας, θεσπίζεται καθεστώς ελέγχου (monitoring) από διεθνή ελεγκτική εταιρεία όχι μόνο για την υλοποίηση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης αλλά και για την εποπτεία της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ του στρατηγικού συνεργάτη (ΕΛΓΕΚΑ) και την υπό εξυγίανση εταιρεία (ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ).

Σημειώνεται πως η απόφαση είναι η πρώτη ιστορικά που κουρεύει βασική οφειλή στο Δημόσιο (και συγκεκριμένα στο τελωνείο) κατά 50% και όχι μόνο το 100% των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις ο πρόεδρος της Ενωσης Πεζών κ. Μανώλης Μπέρκης μεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής:

«Είναι πραγματικά μια ευτυχισμένη μέρα για την Ενωση Πεζών. Μετά από προσπάθεια τριών ετών, έχουμε πλέον επικυρωμένη μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θα την τηρήσουμε στο ακέραιο».

Οπως τόνισε ο νομικός σύμβουλος των συνεταιριστών που χειρίστηκε εξ αρχής την υπόθεση κ. Αργύρης Αργυριάδης, «η Ενωση Πεζών αλλάζει σελίδα. Η επιμονή των μελών της να διατηρήσουν ζωντανό τον συνεταιρισμό τους εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργίες του απέδωσε καρπούς». Τώρα πλέον, επεσήμανε ο κ. Αργυριάδης, «οι παραγωγοί οίνου και ελαιολάδου μπορούν να συναλλάσσονται άφοβα με την Ενωση. Και τούτο διότι η συνεργασία της με την ΕΛΓΕΚΑ διασφαλίζει πλήρως την πληρωμή τους».

Η Ενωση Πεζών είναι ένας από τους ιστορικότερους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Δραστηριοποιείται από το 1933 με δύο βασικά προϊόντα, το κρασί και το ελαιόλαδο. Στο δυναμικό της ανήκουν 19 συνεταιρισμοί της Κρήτης.

Ο αριθμός των μελών της είναι τρεις χιλιάδες και διαθέτει αυτοματοποιημένα συστήματα που καλύπτουν το 80%-85% της παραγωγής της περιοχής σε οίνο και λάδι. Πριν από το 2007 οινοποιούσε από 8.000 έως 12.000 τόνους οινοστάφυλα, ενώ στη συνέχεια, λόγω μειωμένης παραγωγής, οινοποιούσε από 5.000 έως 8.000 τόνους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.