Έργα προϋπολογισμού 55.500 ευρώ στον Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την «Κατασκευή και αποκατάσταση τοιχείων στη Δημοτική Ενότητα Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας».

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νικόλαος Σχοιναράκης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με την εταιρεία «Μ.Σφακιανάκης Α.Ε.Ξ.Τ.Ε» η οποία αναδείχθηκε μειοδότης του σχετικού διαγωνισμού με έκπτωση 31,57 %.

Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 55.500 ευρώ ενώ μετά την έκπτωση του αναδόχου το κόστος διαμορφώνεται στα 37.979 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε –μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής- από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τις πιστώσεις του έργου «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων»

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται:

• Κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου εντός του οικισμού Νιβρύτου με καθαίρεση της υφιστάμενης κατεστραμμένης ξηρολιθοδομής

• Καθαίρεση παλαιού κατεστραμμένου «άοπλου» τοιχίου και την κατασκευή νέου, οπλισμένου, στη περιοχή πρατήριο Τσιμπλοστεφανάκη, εντός του οικισμού Γέργερης

• Αντικατάσταση κατεστραμμένης λιθοδομής και κατασκευή – τοποθέτηση συρματοκιβωτίων σε λιθόκτιστο τοιχείο, στην περιοχή «Βλαστημιά», εντός οικισμού Γέργερης

• Ενίσχυση και προστασία με οπλισμένο σκυρόδεμα της παλιάς γέφυρας στην τοποθεσία «Παναγιά»

Τα σχόλια είναι κλειστά.