Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων την Πέμπτη στην έδρα της ΠΕΡ

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) διοργανώνουν το «Εργα-στήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων», την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 9.00 – 14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενό-τητας Ρεθύμνης.

Στο παραπάνω εργαστήριο θα αναλυθούν οι επιχειρησιακές παράμετροι, που πρέπει να λαμ-βάνει ένας Δήμος κατά τον σχεδιασμό της αντισεισμικής του πολιτικής.

Θα συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους όλοι οι Δήμοι του Ρεθύμνου, καθώς και οι υπηρεσίες και φορείς, που εντάσσονται στον παραπάνω σχεδιασμό.
Το εργαστήριο θα συντονίσει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας, καθώς και στελέχη του ΟΑΣΠ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.