Εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Βιάννου

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου δρομολογείται η μονιμοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ένα χρόνιο πρόβλημα των εργαζόμενων στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Βιάννου, οι οποίοι μέχρι σήμερα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας βρίσκει τη λύση του, με την τροποποίηση του οργανισμού και την προσθήκη (3) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών που απασχολούνται σήμερα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου:
• Μία θέση (1) Δ.Ε. Νοσηλευτών
• Δύο (2) θέσεις Υ.Ε Οικογενειακών βοηθών

Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ η διαδικασία ολοκλήρωσης της μονιμοποίησης των παραπάνω υπαλλήλων θα ακολουθήσει τα βήματα που προβλέπονται από το νόμο 4583/2018.

Τα σχόλια είναι κλειστά.