Όλα τα Νέα

Εύλογα ερωτήματα για τις πλαστικές σακούλες

Οχι στην επιλεκτική δαιμονοποίηση της ανακυκλώσιμης πλαστικής σακούλας, λέει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, καταθέτοντας ερωτήματα και αφήνοντας αιχμές για παραπληροφόρηση των καταναλωτών.

246
Κατόπιν της καθολικής απαίτησης των 12.000 άμεσα και έμμεσα απασχολουμένων στις 200 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, με σκοπό την πληρέστερη και σφαιρικότερη ενημέρωση αλλά και προς αντιμετώπιση της μονομερούς και συχνά ανερμάτιστης παραπληροφόρησης των τελευταίων ημερών σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό οτι:

– από 01/01/2018 οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κάτω των 50 μm επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτά + ΦΠΑ σε όλα τα σημεία πώλησης εκτός απο περίπτερα και υπαίθριες αγορές.

– από 01/01/2018 οι επαναχρησιμοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς πάχους 50-70 μm δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος, αλλά θα πρέπει να χρεώνονται υποχρεωτικά,

– οι βιοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος.

– οι ελληνικές βιοτεχνίες πλαστικών σακουλών μεταφοράς είναι ήδη εναρμονισμένες με τη νέα νομοθεσία και παράγουν όλα τα είδη των προαναφερθεισών πλαστικών σακουλών από 100% ανακυκλώσιμα υλικά.

– η προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται με τη σωστή ενημέρωση και παιδεία για την ορθολογικά ευαισθητοποιημένη μέριμνα διαχείρισης όλων ανεξαιρέτως των υλικών συσκευασίας μετά τη χρήση τους και όχι με τη στοχευμένη αποκλειστικά επιλεκτική δαιμονοποίηση ενός κατ’ εξοχήν ανακυκλώσιμου υλικού.

Στο παραπάνω πνεύμα εγείρονται κάποια καθόλου ρητορικά αλλά απολύτως εύλογα ερωτήματα.

Δεν θα πρέπει για παράδειγμα να γνωρίζει ο ορθώς οικολογικά ευαισθητοποιημένος πλην πλημμελώς ενημερωμένος καταναλωτής ότι:

1. εκείνες οι σακούλες πολλαπλών χρήσεων που κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά ΔΕΝ ανακυκλώνονται;

2. κάθε σακούλα απορριμμάτων που αντικαθιστά μια απλή σακούλα Super Market έχει συνήθως τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο βάρος;

3. οι παραπληροφορήσεις αυτού του είδους ανοίγουν διάπλατα την κερκόπορτα σε εισαγόμενα κυρίως εκ των εγγύς και άπω Ανατολής προερχόμενα και καθόλου φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα;

4. κάποιοι λίγοι από τέτοιου είδους μεθοδεύσεις θα κερδίσουν, ενώ κάποιοι άλλοι θα καταστραφούν και πολλοί περισσότεροι (χιλιάδες) θα χάσουν τις δουλειές τους και θα οδηγηθούν στην απόγνωση της ανεργίας;