Όλα τα Νέα

Η γενιά των 400€ – Καθημερινή μάχη ανθρώπων για επιβίωση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 582.000 εργαζόμενοι ζουν με μισθό 407 ευρώ!

448

Η γενιά των 400€ – Καθημερινή μάχη  ανθρώπων για επιβίωση

Μια τραγική αλήθεια αναδεικνύεται  από τις δηλώσεις στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΕΦΚΑ το Μάρτιο του 2017. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 582.000 εργαζόμενοι ζουν με μισθό μόλις 407 ευρώ! Χρήματα που προέρχονται από μερική απασχόληση, καθώς η ανεργία κυριαρχεί!

 

Ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση εμφανίζεται οριακά αυξημένος στα 1.199,35 ευρώ.
Ειδικότερα, ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.840.099, εκ των οποίων 1.807.681 σε κοινές επιχειρήσεις και 32.418 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί συμπέρασμα για την εκτόξευση της μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους, αφού μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ στον αριθμό των απασχολουμένων προστίθενται οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και τα μπλοκάκια με δύο εργοδότες.

 

Στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,38 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,49 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,41 ημέρες.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,06 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.119,35 ευρώ. Αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,04 και 407,15 ευρώ, αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 42,22 ευρώ και ο μέσος μισθός 608,39 ευρώ. Όλα τα ποσά είναι μικτές αμοιβές και περιλαμβάνουν εισφορές και φόρους, δηλαδή ο καθαρός μισθός είναι κατά πολύ χαμηλότερος – λ.χ., για το μέσο μισθό των 1.199 ευρώ, ο καθαρός μισθός είναι ελάχιστα πάνω από 900 ευρώ.
Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,31% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,01%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 86,51% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,78%.
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,58%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,48% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,55%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,06%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 7,70% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,54%.
Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,00% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,66%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,41% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,49%.

 

Δημογραφικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,08% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,28% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,23%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,80%.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,37% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,91% έως 39 ετών. Επίσης, 72,80% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 72,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 66,97%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,31% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,09% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 29,96%.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 89,89% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,72% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,39% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 90,50% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,70% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,80% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 55,67%, 2,66% και 41,67%.

 

Πηγή: www.neakriti.gr