Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρεθύμνου συνεδριάζει

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΄Ενωσής μας , που θα γίνει στις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
10 π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου , με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1ον.- Διοικητικός Απολογισμός από 1-7-2018 μέχρι 30-6-2019 .
2ον.- Ισολογισμός – Απολογισμός από 1-7-2018 μέχρι 30-6-2019.
3ον.- Ανακοίνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής , που περιέχει τον έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης από 1-7-2018 μέχρι 30-6-2019 .
4ον.- Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων από 1-7-2019 μέχρι 30-6-2020.
5ον.- Έγκριση των παραπάνω θεμάτων .
6ΟΝ.- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσεις τις αρχαιρεσίες εκλογής νέας Διοίκησης και λοιπών οργάνων του Σωματείου .

Συνάδελφοι ,
Επειδή τα θέματα είναι πολύ σοβαρά σας παρακαλούμε να μην λείψετε από την Συνέλευση.