Η Περιφέρεια Κρήτης στην ευρωπαϊκή μέρα της θάλασσας με επίκεντρο τη Γαλάζια ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος MISTRAL

H Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση των εταίρων του Προγ/τος
INTERREG MED MISTRAL στην Πορτογαλία. Το Πρόγραμμα MISTRAL
αφορά στην στρατηγική για τη δημιουργία διακρατικών clusters και δικτύων
που σχετίζονται με τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Κατά την πρώτη ημέρα των
εργασιών συζητήθηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων η
επικοινωνιακή στρατηγική του Προγράμματος την οποία συντονίζει η
Περιφέρεια Κρήτης, και το Γαλάζιο Βιβλίο, έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδηγό με
δεδομένα από όλους τους εταίρους για τους 5 τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης
: α) Αλιεία  Υδατοκαλλιέργειες β) Θαλάσσια Επιτήρηση γ) Θαλάσσιες
Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας δ) Γαλάζια βιοτεχνολογία ε) Παράκτιος και
θαλάσσιος τουρισμός. Στον οδηγό αυτό, που αποτελεί παραδοτέο του έργου,
διαφαίνονται πιθανές συνέργειες μεταξύ των τομέων, καθώς και τα
πλεονεκτήματα αυτών.
Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών  πραγματοποιήθηκε ημερίδα BIG MED
FORUM με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών και θέμα τις
τάσεις της αγοράς για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
Την ημερίδα έκλεισε στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τη στρατηγική για τη
Γαλάζια Ανάπτυξη στην περιφέρεια Alantejo της Πορτογαλίας, κατά το οποίο
έγιναν σημαντικές διαπιστώσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
αξιοποιηθεί η εμπειρία των εταίρων του Προγράμματος MISTRAL  για ένα
στοχευμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Οι εργασίες συνεχίστηκαν με την παρουσίαση του Προγράμματος "MISTRAL"
στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας (European Maritime Day) που
διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λισαβόνα, σε ειδική συνεδρία με
θέμα ;Έξυπνη Εξειδίκευση στις αλυσίδες αξίες της Γαλάζιας Οικονομίας
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα MISTRAL στοχεύει στην αξιοποίηση των
δεδομένων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και την υποστήριξη
νεοφυών, και καινοτόμων επιχειρήσεων σε αντικείμενα της Γαλάζιας
Οικονομίας. Από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε η Δρ. Αλίκη Καρούσου,
στέλεχος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.