Όλα τα Νέα

Ηράκλειο:Δημοτική Κίνηση Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες :Μείωση Δημοτικών Τελών

201

Την ουσιαστική μείωση των δημοτικών τελών σε όλες τις κατηγορίες πρότειναν οι Ενεργοί Πολίτες στην
σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής . Όπως είναι γνωστό τα δημοτικά τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι ισοσκελισμένα (έσοδα –έξοδα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των 13.613.766,67 ευρώ
και ενισχύονται με το αποθεματικό των 5.153.383,57 δηλαδή συνολικά είναι διαθέσιμα 18.767.149,67.

Στο ποσό αυτό, θα πρέπει να προστεθούν και τα τέλη που θα εισπραχθούν από τις νέες επιφάνειες των
τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων που για το νομό Ηρακλείου ( σύμφωνα με στοιχεία ΤΕΕ ) ανέρχονται 2,3 εκ μ2 και 550.000 μ2 βοηθητικών χώρων . Τα παραπάνω ( σε ποσοστό 35- 38% και στον χαμηλότερο συντελεστή ) μπορούν να αποδώσουν συνολικά ένα ποσό της τάξης
των 600.000 ευρώ ετησίως. (δεν συζητάμε για επιβολή προστίμων παρελθόντων ετών ) .

Συνολικά τα ανταποδοτικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 19.367.149,67 ευρώ. Τα έξοδα σε υλοποίηση
100% ( δεν έχει συντελεστεί καμία χρονιά) ανέρχονται σε 17.742.417,60

Δημιουργείται έτσι ένα θετικό υπόλοιπο 1.624.732,07 το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τελών
και πιο συγκεκριμένα

Οικιακοί καταναλωτές σε 0,6 /μ2 από 0,7 /μ2 ( 729,652,00 + 255.325,00 ευρώ = 984.977,00 ευρώ )

Οι υπόλοιπες κατηγορίες σύμφωνα με τους συντελεστές της εισήγησης επιφέρουν μία επιβάρυνση 223.928,24
ευρώ. Η παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες θεωρούν αναγκαίο να εξεταστεί μείωση και για την ΒΙΟΠΑ φοινικιάς και να ενταχθεί στην κατηγορία του 1,5 Ε/μ2

Για τα καταστήματα – εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής του κέντρου, η μείωση να φθάσει στο 50%
των τελών για το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται τα έργα. Η συνολική μείωση εσόδων θα είναι της τάξης των 50.000 ευρώ για το παραπάνω διάστημα

Συνολικά οι επιβαρύνσεις από τις μειώσεις των τελών είναι μικρότερες και άρα είναι υλοποιήσιμες