Όλα τα Νέα

Ηράκλειο: Κλειστές για το κοινό οι είσοδοι των ΚΕΠ

184

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνουμε τους δημότες ότι οι είσοδοι των ΚΕΠ θα παραμένουν κλειστές για το κοινό.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών αιτημάτων), ενώ η επίσκεψη στα ΚΕΠ θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής προ-συνεννόησης (ραντεβού) και ΜΟΝΟ εφόσον ο Διευθυντής/Προϊστάμενος των ΚΕΠ κρίνει ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη. Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται αυτή η διαδικασία, οι πολίτες δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Για επικοινωνία με τα ΚΕΠ, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

ΚΕΠ Δ.Ε. Γόρτυνας – Άγιοι Δέκα: 2892340345, 2892031490
ΚΕΠ Δ.Ε. Κόφινα – Ασήμι: 2893340233
ΚΕΠ Δ.Ε. Ρούβα – Γέργερη: 2894340300
ΚΕΠ Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας – Αγία Βαρβάρα: 2894022846
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Για να θεωρηθεί ένα αίτημα ως κατεπείγον, πρέπει:

Α) να αφορά στην κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020, για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό,

Β) να αφορά σε επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

Γ) να αφορά σε οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής, από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει προς τους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr, την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.