Ηράκλειο : Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου για τα επόμενα τρία χρόνια

Παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 η χρηματοδότηση της λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020, κοινωνικής δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» και, ταυτόχρονα, ενισχύεται η στελέχωσή του μέσω της πρόσληψης ενός επιπλέον κοινωνικού επιστήμονα και ενός διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των πολύτιμων, για τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, δομών και κοινωνικών προγραμμάτων.

Η συνολική χρηματοδότηση της δομής, που αφορά στην κάλυψη της μισθοδοσίας των στελεχών της, ανέρχεται στο ποσό των 359.078,30 € και προέρχεται αποκλειστικά από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου, συστεγάζεται με την κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, στον ισόγειο χώρο του δημοτικού καταστήματος στο Λιμάνι Χερσονήσου, εποπτεύεται από την υπεύθυνη πράξης – αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου, Ελίζα Ιατράκη, στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς επιστήμονες, μία κοινωνική λειτουργό και μία ψυχολόγο, ενώ σύντομα θα ενισχυθεί με έναν ακόμα κοινωνικό λειτουργό για το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και ένα διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.