Ηράκλειο : Σε λίγο η κρίσιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 16 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:
Πρόταση για έκδοση ψηφίσματος.

1. Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας (Φεβρουάριος 2020) για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Δ.ΕΠ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην αυτόκλητη Γενική Συνέλευση με θέμα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 4.000.000,00 €.

2. Διαμόρφωση του τέλους ύδατος άρδευσης (απόφαση 76/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για συνεχιζόμενες δράσεις του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών (απόφαση 79/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για το έργο «Συντήρηση και επισκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Ασιτών» (απόφαση 80/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (απόφαση 81/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α 30-6414.001 για την πληρωμή της συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από το σχολικό συγκρότημα του ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΙΟΥ» (απόφαση 82/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την ενίσχυση του Κ.Α. 15-6117.002 με τίτλο «Καταγραφή και καταλογογράφηση και αποτίμηση οικονομικής αξίας έργων τέχνης του Δήμου» (απόφαση 83/2020 Οικονομικής Επιτροπής) .
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για τον Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (απόφαση 84/2020 Οικονομικής Επιτροπής)

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης (απόφαση 85/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για το Τμήμα Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων (απόφαση 86/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για πληρωμή του έργου ‘‘Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου’’ κατά το έτος 2020 – ΚΑ 30-7323.199 (απόφαση 87/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2» (απόφαση 88/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
13. Τροποποίηση της αριθμ. 924/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
14. Σύνθεση της Επιτροπής Διοίκησης του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ.

15. Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής λόγω ρυμοτομίας στις με αρ. 25/1988 & 1/1990 πράξεις προσκυρώσεως, ρυμοτομήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως επί των οδών Δαμασκηνού και Λ.Α. Παπανδρέου του Δήμου Ηρακλείου.
16. Πρόταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για την Στήριξη του Θεσμού ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.