Ηράκλειο : Σεμινάριο «Πιστοποίηση σε ΚΑΡ.Π.Α – Χρήση Απινιδωτή (BLS-AED)»

Έναρξη 02/11/2019. Δήλωση συμμετοχής έως 2 Οκτωβρίου 2019

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο «Προνοσοκομειακή Φροντίδα» διοργανώνει σεμινάριο με σκοπό την εκπαίδευση στη:

1. Βασική υποστήριξη ζωής (Basic Life Support, BLS), με πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-E.R.C.)
2. Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Automated External Defibrillator, AED), με πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Counsil-E.R.C.)
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν, σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο, για σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α.) καθώς και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α) σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, με βάση τις νέες (2015) κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Ενότητες Σεμιναρίου:
• Αναγνώριση του πάσχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής
• Διενέργεια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες του E.R.C.
• Τοποθέτηση του πάσχοντος (θύματος) σε θέση ανάνηψης, όταν αυτό απαιτείται
• Γνώση βασικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία (ασφάλεια) του Α.Ε.Α.
• Εφαρμογή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.)
• Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε συνδυασμό με A.E.Α.
Το κόστος του προγράμματος: είναι 35 € ανά συμμετοχή για το σεμινάριο (περιλαμβάνεται το κόστος πιστοποίησης).
Χρόνος Διεξαγωγής: 6 διδακτικές ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 02/11/2019 09:00-14:00

Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΜΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Πληροφορίες στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, τηλ: 2810 302730 φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.