Ηράκλειο:Θερμή υποδοχή Υ Υ Β. Κικίλια από ΝΟΔΕ Ηρακλείου, με απονομή τιμητικής πλακέτας

θερμή η υποδοχή την Παρασκευή 3/7/2020 του Υπουργού Υγειας Β. Κικίλια από ΝΟΔΕ Ηρακλείου, με απονομή τιμητικής πλακέτας για την προσφορά του στις υπηρεσίες υγειας του τόπου, αλλά και την μέχρι τώρα επιτυχή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, σε συνεργασία με τις διοικήσεις αλλά και τις προσπάθειες όλων των εργαζομενων στην υγεία που αξίζουν συγχαρητηρίων!

Αδιαμφισβήτητη και σημαντική η μεταξύ άλλων ενεργειών του (αναβάθμισης εξυγίανσης και εξυγχρονισμου), ενίσχυση σε Ιατρικο,Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που έχει γίνει στις υγειονομικές δομές του τόπου επι υπουργείας του, η οποία ενίσχυση συνεχίζει να επιτελείτε. Η δε προσφορά του στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμου των υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υλικοτεχνικών υποδομών που επιχειρείτε στις υγειονομικές μονάδες του τόπου θεωρείτε καταλυτική και ουσιαστική.

Τομέας Υγείας ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου

Κρήτης