Όλα τα Νέα

Και δεύτερη ρύθμιση στα αδέλφια Τσίπρα για δάνειο του 2004!

240
Τα όσα αποκάλυψαν την περασµένη εβδοµάδα τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» και προκάλεσαν σάλο στο πανελλήνιο για τη νόµιµη κατά την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς που ακολούθησε (άραγε και ηθική;), ευνοϊκή ρύθµιση δανείου ύψους 243.544 ευρώ της τεχνικής εταιρείας της οικογένειας Τσίπρα µε καταβολή µόλις 300 ευρώ τον µήνα για δύο χρόνια, αλλά και την υπόθεση της πλαστής ασφαλιστικής ενηµερότητας και του τρόπου µε τον οποίον απηλλάγη από το δικαστήριο ο αδελφός του πρωθυπουργού ∆ηµήτριος Τσίπρας, προκάλεσαν βαθιές ρωγµές στο «ηθικό πλεονέκτηµα» που η κυβέρνηση διαφύλασσε «ως κόρην οφθαλµού».

Σήµερα τα «Π» φέρνουν στο φως και µια νέα, δεύτερη υπόθεση ρύθµισης δανείου της εταιρείας «∆ΙΟ∆ΟΣ Ο.Ε.», στην οποία ως γνωστόν συµµετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι τα αδέλφια του πρωθυπουργού, ∆ηµήτρης Τσίπρας και Ζαννέτ Τσίπρα, που θα προκαλέσει αντιδράσεις και κυρίως την ανάγκη να δοθούν πειστικές (αυτήν τη φορά) απαντήσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εφηµερίδα, µία από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες (άλλη από αυτή που είχε δώσει το πρώτο δάνειο, που αποκάλυψαν τα «Π» την περασµένη εβδοµάδα) χορήγησε ποσό 850.000 ευρώ το 2004 δυνάµει της υπ. αριθµ. 1972112/04.11.2004 σύµβασης πιστώσεως µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό.

Οπως ρητά προκύπτει από την 05/09/2015 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της τράπεζας, η οποία κατατέθηκε 10 ολόκληρους µήνες µετά(!) τη χορήγηση της πίστωσης των 850.000 ευρώ, η «∆ΙΟ∆ΟΣ Ο.Ε.» έκανε χρήση της πίστωσης για όλο το προηγούµενο διάστηµα χωρίς «να έχει δοθεί καµία απολύτως ασφάλεια υπέρ της Τράπεζας», από την ηµέρα που χορηγήθηκε η πίστωση έως την ηµέρα που κατατέθηκε η αίτηση της τράπεζας.

Με λίγα λόγια, κατά τα φαινόµενα, η πίστωση του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 850.000 ευρώ φέρεται να δόθηκε χωρίς καµία εξασφάλιση το έτος 2004.

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» που κυκλοφορεί το Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας.