ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΜΕ σε ημερίδα διαβούλευσης: αξιοποίηση υδατικού δυναμικού Ταυρωνίτη – σήμερα 11 πμ – Πνευματικό Κέντρο

Καλωσόρισμα-Εισαγωγή –Γενικό Αναπτυξιακό Πλαίσιο

Απ. Βουλγαράκης , Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

11:10 Προγραμματισμός και Δράσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χανίων

Ελ. Δοξάκη, Δ/ντρια Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χανίων

11:20 Παρουσίαση του Σχεδίου Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη

Γ.Τσακίρης , Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ , Επιστημ. Υπεύθυνος Προγράμματος
11:30 Το Φράγμα Παπαδιανών :Γεωτεχνικές και Στατικές Μελέτες

Π.Ψαρρόπουλος ,Δρ Πολ.Μηχ. ΕΜΠ

11:40 Το Φράγμα Παπαδιανών :Υδρολογικές και Υδραυλικές Μελέτες

Β.Μπέλλος, Δρ.Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

11:50 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τα Έργα Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού

Ταυρωνίτη
Σ.Καϊμάκη,Δρ.Πολ.Μηχ.

12.00 Εγγειοβελτιωτικά Έργα για την Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού Ταυρωνίτη

Γ. Τσακίρης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
12:10 Συζήτηση-Τοποθετήσεις
14:00 Συμπεράσματα-Προτάσεις

Τα σχόλια είναι κλειστά.