Κατώτατος μισθός : Αυτές είναι οι νέες αμοιβές από την Παρασκευή

Παράλληλα αυξάνονται και τα κατώτατα ημερομίσθια εργατοτεχνιτών, ενώ αναμένεται να επηρεαστούν θετικά περίπου 24 επιδόματα με αποκορύφωμα αυτό του επιδόματος ανεργίας και της παροχής προστασίας μητρότητας

τά 11% αυξάνεται ο κατώτατος μισθός για περίπου 600.000 εργαζόμενους και κατά 27% για νέους έως 25 ετών καθώς για εκείνους καταργείται ο υποκατώτατος και πλέον εξισώνεται ο μισθός τους με αυτές των υπολοίπων εργαζομένων.

Παράλληλα αυξάνονται και τα κατώτατα ημερομίσθια εργατοτεχνιτών, ενώ αναμένεται να επηρεαστούν θετικά περίπου 24 επιδόματα με αποκορύφωμα αυτό του επιδόματος ανεργίας και της παροχής προστασίας μητρότητας.

Την ίδια στιγμή αναμένεται να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους αμείβονται με το κατώτατο μισθό ή πληρώνουν σήμερα τις ελάχιστες εισφορές.

Ας δούμε όμως αναλυτικά και ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και τις τριετίες που έχει ο κάθε εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό τις νέες αμοιβές που διαμορφώνονται από 1η Φεβρουαρίου 2019:

Χωρίς προϋπηρεσία:

– Άγαμος: Αύξηση 64 ευρώ στα 650 ευρώ από 586 ευρώ σήμερα

– Έγγαμος: Αύξηση 70,3 ευρώ στα 715 ευρώ από 644,7 ευρώ σήμερα

1 τριετία:

– Άγαμος: Αύξηση 70,3 ευρώ στα 715 ευρώ από 644,7 ευρώ σήμερα

– Έγγαμος: Αύξηση 76,7 ευρώ στα 780 ευρώ από 703,3 ευρώ σήμερα

2 τριετίες:

– Άγαμος: Αύξηση 76,7 ευρώ στα 780 ευρώ από 703,3 ευρώ σήμερα

– Έγγαμος: Αύξηση 83,1 ευρώ στα 845 ευρώ από 761,9 ευρώ

3 τριετίες:

– Άγαμος: Αύξηση 83,1 ευρώ στα 845 ευρώ από 761,9 ευρώ σήμερα

– Έγγαμος: Αύξηση 89,5 ευρώ στα 910 ευρώ από 820,5 ευρώ

Καταργείται ο υποκατώτατος μισθός για νέους έως 25 ετών

– Μηνιαία αύξηση 140 ευρώ (+27%): Στα 650 ευρώ από 510 ευρώ σήμερα

Ποια επιδόματα αυξάνονται λόγω αύξησης κατώτατου μισθού:

* Επίδομα ανεργίας: Σήμερα 360 € – από 1η Φεβρουαρίου 400 €

* Παροχή προστασίας μητρότητας: Ίση με κατώτατο μισθό (650 €)

* Εποχικό επίδομα ανεργίας

* Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

* Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης ανεργίας

– Αμοιβές ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

* Βοήθημα επίσχεσης εργασίας

– Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη

– Επίδομα μαθητείας

– Επίδομα ασκούμενων φοιτητών

– Επίδομα ανεργίας ξεναγών, νοσοκόμων, φορτοεκφορτοτών κτλ.

– Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ

Πόσο αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι αυξάνονται οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές από 1.2.2019 λόγω νέου κατώτατου μισθού.

Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες που πληρώνουν ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά καθώς και μισθωτούς που αμείβονται με κατώτατο μισθό.

Σήμερα οι ελάχιστες εισφορές διαμορφώνονται σε 157 ευρώ το μήνα. Με αύξηση κατώτατου μισθού κατά 11% οι νέες εισφορές διαμορφώνονται σε 174,3 ευρώ το μήνα. Αυτό οδηγεί σε αύξηση κατά 17,3 ευρώ το μήνα ή 207 ευρώ το χρόνο

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.