Όλα τα Νέα

Κενές θέσεις φαρμακείων εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

211

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης, ανακοινώ-νεται ότι δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr η γνωστο-ποίηση κενών θέσεων φαρμακείων εντός της Π.Ε. Ρεθύμνης, κατά την 31/12/2019.

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, ενημερώνουμε ότι υποβάλλονται οι αιτήσεις για ά-δεια ίδρυσης φαρμακείου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης, οδός Ζα-μπελίου 34 (1ος όροφος, γραφείο 6) ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο email: ygeiamerimna.per@crete.gov.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της υπηρεσίας: 2831343314.