Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Μαλεβιζίου – Ξεκινούν 4 προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ανακοίνωσαν τη λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Μαλεβιζίου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν. Σε πρώτη φάση, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μαλεβιζίου δημιουργούνται τμήματα για τα παρακάτω τέσσερα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
2 8.4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25
3 10.13 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
4 10.49 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2810824486, 2810823904, 2815104021
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 171, Γάζι
Κέντρο Κοινότητας Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου & Αντιγόνης 1, Γάζι
Email: gr.paideias@malevizi.gr, malevizi@malevizi.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.