Κρήτη : Ε.Π.Κ.Κρήτης: Επιστολή στον Πρωθυπουργό της Χώρας, για την προστασία της πρώτης κατοικίας ,σε ευαίσθητες κοινωνικές Ομάδες

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με επιστολή της , καλεί τον Πρωθυπουργό της Χώρας, να φέρει τροπολογία στην υπάρχουσα νομοθεσία , που να προστατεύσει την κατοικία οφειλετών ,που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές Ομάδες (π.χ πυρόπληκτοι ,σεισμόπληκτοι, πολίτες πληγέντες από θεομηνίες κ.α)

Στην επιστολή της μεταξύ των άλλων , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναφέρει:

Αξιότιμε κ Πρωθυπουργέ,

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε και συγχρόνως να σας καλέσουμε να φέρετε νομοθεσία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, σε ευαίσθητες κοινωνικές Ομάδες , που ο Νόμος 4605/2019( Ηλεκτρονική πλατφόρμα ), το εξαιρεί. δηλ εξαιρεί:
α) Οφειλές, για τις οποίες υπάρχει εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, π.χ πυρόπληκτοι ,σεισμόπληκτοι, πολίτες πληγέντες από θεομηνίες κ.α
β) Οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής, σε πτωχευτική διαδικασία (εμπορικές επιχειρήσεις)
και γ) Οφειλές που δε βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστο επί 90 ημέρες ,κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

κ. Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ,

Η ΄Ενωση μας , ως κοινωνική Οργάνωση , στάθηκε δίπλα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στηρίζοντας τα στην περίοδο της κρίσης, σε όλα τα επίπεδα, να βρουν λύσεις, όμως τα κενά της
νομοθεσίας σε πολλές περιπτώσεις δεν βοηθούν, διότι ένας οικονομικά αδύνατος καταναλωτής, που υπήρξε συνεπής και χθες δεν άφησε να υποθηκευτεί το σπίτι του, σήμερα καλείται να το υποθηκεύσει και σε πολλές περιπτώσεις να το ρευστοποιήσει, διότι οι διατάξεις του ν.4605/2019( Ηλεκτρονική πλατφόρμα ),δεν του δίνουν την δυνατότητα ένταξης.
Σημαντικό είναι ότι, τα δάνεια των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δεν εξαιρέθηκαν από την πώληση αυτών στα ξένα fund, με αποτέλεσμα να δέχονται τις επιθετικές πρακτικές κερδοσκοπίας

Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ,

Η ευαισθησία σας ,προς τους κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες, είναι γνωστή και αποτυπώνεται καθημερινά με τον τρόπο που Κυβερνάτε , γιαυτό σας καλούμε να δείτε αυτό το θέμα με τους αρμόδιους Υπουργούς σας, προκειμένου να τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία και να προστατευτούν τα σπίτια χιλιάδων πολιτών.
Είναι καταφανές ότι υφίσταται πραγματική ανάγκη να τροποποιηθούν άμεσα οι διατάξεις του του ν.4605/2019( Ηλεκτρονική πλατφόρμα ) άστε να συμπεριληφθούν στις διατάξεις εφαρμογής και οι πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τα σχόλια είναι κλειστά.