Όλα τα Νέα

Κρήτη: Προσέφυγαν στα δικαστήρια και δικαιώθηκαν για τα δάνειά τους

με τραπεζικές οφειλές προς μία Τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 264.000,00 ευρώ

221

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε ζευγάρι οφειλετών, με τραπεζικές οφειλές προς  μία Τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται
στο ποσό των 264.000,00 ευρώ.

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν κατά την επανασυζήτηση την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και προστασία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους  υπό τον όρο της κοινής μηνιαίας καταβολής για το ζευγάρι ποσού που αντιστοιχεί στο 20% εκάστης τελευταίας ενήμερης δόσης κάθε οφειλής.

Επιτρέπει δε η παραπάνω απόφαση, χωρίς να τους υποχρεώνει, να μην καταβάλλουν τρεις (3) μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα καθώς και εντός των θερινών διακοπών μηνός Αυγούστου.

Την ίδια ώρα στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε και μία οφειλέτρια, με 2 δάνεια σε 1 τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 49.100,00 ευρώ.

Η οφειλέτρια, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της και τέλος έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, ορίζεται μηνιαία καταβολή 140 ευρώ  συμμέτρως διανεμόμενη προς την πιστώτρια.

www.ekriti.gr