Κρήτη:Προσκόμιση Βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πτυχίου για τοποθέτηση ιατρών για ειδίκευση σε κενές θέσεις

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία «άμεσα μετά την έκδοση και παραλαβή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε αντικατάσταση της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην άμεση τοποθέτηση ιατρών για ειδίκευση σε κενές θέσεις.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστεί και φωτοαντίγραφο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης σε αντικατάσταση της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεομοιοτυπία (fax) ή να προσκομιστούν με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) έχει αλλάξει και είναι 2810282237».

Τα σχόλια είναι κλειστά.