Κρήτη : Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας Περιφέρειας, Δήμων, Ξενοδόχων Κρήτης για τη βιώσιμη διαχείριση των παραλιών

Στ. Αρναουτάκης: «φέρνουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση των αποβλήτων στις παραλίες»

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και Ξενο-δόχων του νησιού, υπογράφηκε σήμερα με αντικείμενο τη συμμετοχή στις δρά-σεις πρόληψης της πλαστικής ρύπανσης στο πλαίσιο του προγράμματος που ετοίμασε η Περιφέρεια Κρήτης.

«Φέρνουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση των αποβλήτων στις παραλίες» τόνισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, σημειώνοντας πως με αφορμή το ευρωπαϊκό έργο Blueislands – Interreg Med στο οποίο συμ-μετέχει η Περιφέρεια ως εταίρος, με στόχο την αντιμετώπιση της εποχικής αύξη-σης των αποβλήτων λόγω τουρισμού, αλλά και την υποχρεωτική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, «βάζουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές που θα αυξή-σουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις παραλίες μας. Όλοι μαζί, Περιφέρεια, Δήμοι και Ξενοδόχοι μπορούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, με επιστολή στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Εσωτερικών ζητήσαμε οι προτάσεις μας να περιληφθούν στην ΚΥΑ που ετοιμάζεται για τη διαχείριση των παραλιών από τους Δήμους και τις Κτηματικές Υπηρεσίες. Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε υπό την αιγίδα του τη σημερινή πρωτοβου-λία», υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης.

Την εκδήλωση οργάνωσε και συντόνισε ο εντεταλμένος για το περιβάλλον Πε-ριφερειακός Σύμβουλος Νίκος Ξυλούρης και χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Έργων Γιώργος Αλεξάκης που μίλησαν για την σημασία του έρ-γου, όπως και ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου. Όπως είπε η συντονίστρια του έργου blueislands – Inetrreg Med Ελένη Καργά-κη θα ακολουθήσει και σχέδιο δράσης το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο του μνημονίου οι Δήμοι και τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν θα ε-φαρμόσουν από φέτος ορισμένα μέτρα πρόληψης για τη μείωση της ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας από πλαστικά και αποτσίγαρα, όπως για παρά-δειγμα κάδους για ανακυκλώσιμα, σταχτοδοχεία, καθαρισμό παραλιών, κατάρ-γηση πλαστικών, εκπαίδευση εργαζομένων κ.α.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα προβάλλει το έργο με στόχο τη διαφήμιση της Κρήτης ως τουριστικό προορισμό με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.