Λιμεναρχείο Ρεθύμνου: Άσκηση για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας

Η διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων πέραν των άλλων είναι χρήσιμη για την εξοικείωση του προσωπικού Υπηρεσίας μας στη χρήση μέσων και εξοπλισμού.

Κατ΄ εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας και δεδομένης της ανάγκης όπως προσωπικό της Υπηρεσίας μας παραμένει σε ετοιμότητα για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή οργάνωσε και εκτέλεσε με επιτυχία στις 26-06-2020 άσκηση αντιμετώπισης ρύπανσης θάλασσας από πετρελαιοειδή συνεπεία ημιβύθισης σκάφους όπως προέβλεπε σχετικό σενάριο.

Η διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων πέραν των άλλων είναι χρήσιμη για την εξοικείωση του προσωπικού Υπηρεσίας μας στη χρήση μέσων και εξοπλισμού που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και παρατηρήσεων που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας μας.

Ευχαριστούμε θερμά συμμετέχοντες στην άσκηση Υπηρεσίες και ιδιώτες και συγκεκριμένα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τον Σύνδεσμο Εργατών Λιμένα Ρεθύμνου, το καταδυτικό συνεργείο του κ. ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΛΗ Στυλιανού και τον κ. ΤΣΟΥΝΤΑΝΗ Γαβριήλ για την διάθεση πλοιαρίου ιδιοκτησίας του.