Μανώλης Κεφαλογιάννης:«Τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα»

«Τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα», απάντηση του Γιοσέπ Μπορέλ σε ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει να πληροφορηθεί σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαρκώς κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Στην απάντησή της η Ευρωπαική Επιτροπή διά του Ύπατου Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Κομισιόν Γιοσέπ Μπορέλ καταδικάζει την κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου. Καλεί την Τουρκία να δεσμευτεί κατηγορηματικά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας και να σεβαστεί τόσο το Διεθνές Δίκαιο όσο και το Δίκαιο της Θάλασσας και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τα νησιά. Την καλεί, επίσης να μην παραβιάζει την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στον εναέριο χώρο τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα τονίζει ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας κατά της ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Η αναλυτική απάντηση του Ύπατου Εκπροσώπου Γιοσέπ Μπορέλ:

EL

E-002845/2020

Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(14.7.2020)

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Μαΐου 2020 καταδίκασε την κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων κατοικημένων περιοχών και χωρικών υδάτων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, προσφεύγοντας, εάν χρειαστεί, στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Τουρκία θα πρέπει επίσης να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων, καθώς και όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που δημιουργούνται από τα νησιά, καθώς και να μην παραβιάζει την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στον εναέριο χώρο τους.

Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να τηρούν αυτές τις αρχές και να απέχουν από κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η ΕΕ και η Τουρκία έχουν ιδιαίτερο συμφέρον να βελτιώσουν τις σχέσεις τους μέσω διαλόγου που θα αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Η αποχή από μονομερείς ενέργειες αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση του διαλόγου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα, η ΕΕ επανέλαβε ότι οι παράνομες αυτές ενέργειες έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο σε όλο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις στα θέματα αυτά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την Τουρκία.»