Όλα τα Νέα

Μεγάλη διάκριση για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου

262

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, στον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2019 από τον Παγκόσμιο Ανεξάρτητο Οργανισμό Labquality EQAS, έλαβε διαπίστευση για τις ανοσοαιματολογικές εξετάσεις (δοκιμασία ομάδων αίματος και Rhesus, δοκιμασία άμεσης και έμμεσης coombs, δοκιμασία συμβατότητας) που πραγματοποιούνται στο χώρο της.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου οφείλει να συγχαρεί δημόσια τους εργαζόμενους της Αιμοδοσίας που συμβάλλουν καθημερινά στη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη¬ρεσιών του Νοσοκομείου.

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Ρεθύμνου