Μόνο τα έκτακτα περιστατικά θα εξυπηρετεί το ΕΚΑΒ

Μόνο τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από χθες Δευτέρα 6 Μαΐου και μέχρι τις 20 του μηνός καθώς το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και στην Κρήτη συμμετέχει στην αποχή από τις δευτερογενείς μεταφορές (εξιτήρια, επανεξετάσεις, επιστροφές από τα ΤΕΠ) που προκήρυξε η ΠΟΠΕΚΑΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ) .

Σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης θα εξυπηρετούνται ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ,συμπεριλαμβανομένων των διακομιδών αιμοκαθαρώμενων, καρκινοπαθών και παραπληγικών. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ορίζεται όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ. Όλα τα ασθενοφόρα της κάθε βάρδιας θα εξυπηρετούν τα επείγοντα περιστατικά.

1.- ΔΙΟΤΙ εμμένετε να τοποθετείτε διασώστες- πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σε ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ εντός Οργανισμού – διοικητική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η δυναμική των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και να γεννώνται κίνδυνοι διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών.

2.- ΔΙΟΤΙ εμμένετε να δίνετε εντολές σε διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ να ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ “ΑΝΑΓΚΩΝ” ΑΛΛΩ ΝΝΠΔΔ [ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΚΑΒ]- δηλαδή Νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η δυναμική των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και να γεννώνται κίνδυνοι διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών.

3.- ΔΙΟΤΙ εμμένετε να δίνετε εντολές σε διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ να ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ “ΑΝΑΓΚΩΝ” Ιδιωτικών Κλινικών, με αποτέλεσμα αφενός να εξυπηρετείτε συμφέροντα ιδιωτών, αφετέρου να αποδυναμώνεται η δυναμική των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και να γεννώνται κίνδυνοι διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά
  • Επίδομα ετοιμότητας
  • Αναβάθμιση της ειδικότητας του Διασώστη από ΙΕΚ σε ΤΕΙ
  • Καταβολή δεδουλευμένων εκτός έδρας μετακινήσεων 18 μηνών
  • Ένταξη σε ειδικό ωράριο
  • Συνταξιοδοτικό

Τα σχόλια είναι κλειστά.