Όλα τα Νέα

Νέες παιδικές χαρές στο Δήμο Πλατανιά

Νέες παιδικές χαρές στο Δήμο Πλατανιά , με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και από ιδίους πόρους του Δήμου, Προϋπολογισμού 270.625,04€

235

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ” , η δημιουργία δεκατριών(13) νέων Παιδικών Χαρών σε όλο το εύρος του Δήμου Πλατανιά, συνολικού Προϋπολογισμού 270.625,04€, εκ των οποίων τα 53.625,04€ είναι από ιδίους πόρους του Δήμου .

Επίσης έχουν ήδη υποβληθεί στο νέο Πρόγραμμα LEADER , Αναπλάσεις- Παιδικές Χαρές στις Τ.Κ. Ντερέ, Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων, καθώς και ανάπλαση δημιουργία χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Καμισιανών.

Τέλος στο επόμενο διάστημα , στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΔΕΠΑΝ, θα παραδοθούν αρχιτεκτονικά σχέδια , προμετρήσεις και προϋπολογισμοί , για αναπλάσεις στις Τ.Κ. Κολυμβαρίου ( στην περιοχή κάτωθεν της Δημοτικής Επιχείρισης ΔΙΚΤΥΝΑ Α.Ε), Τ.Κ. Σπηλιάς (περιοχή Ηρώου), Τ.Κ. Νεριανών δημιουργία χώρου υπαίθριων εκδηλώσεων, Τ.Κ. Μάλεμε ανάπλαση- παιδική χαρά