Όλα τα Νέα

Νευρικότητα στους Δημάρχους της Κρήτης για τη δημοσιοποίηση των νέων τους μισθών!

225

Άγχος και νευρικότητα προσδίδει και στους δημάρχους της Κρήτης η γνωστοποίηση στο διαδίκτυο των νέων μισθών τους.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται οι αποδοχές δημάρχου, αντιδημάρχου, προέδρου δημοτικού συμβουλίου, γενικού γραμματέα δήμου, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη.

Η διαφορά που καταγράφεται με τον τρέχον μισθό ενός δημότη παρουσιάζει χαοτική διαφορά προκαλώντας καίρια και κατακόρυφα το δημόσιο αίσθημα

Επίσης καθορίζονται οι αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων.

Ο βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 3.231 €.

Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο