Ο Συνδυασμός ” Κρήτη Μπροστά ” ρωτά για τον Εργαστηριακό εξοπλισμό Δημόσιου ΙΕΚ Αποκορώνου

Ερώτηση
(σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 2 του Κανονισμού Λειτουργίας)
Θέμα: «Εργαστηριακός εξοπλισμός Δημόσιου ΙΕΚ Αποκορώνου».

Προς:
Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Παύλο Μπαριτάκη.
Ερωτάται ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Το δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου Χανίων, δίνει τα τελευταία χρόνια μια πραγματική διέξοδο στους νέους της περιοχής, απαντώντας στις προκλήσεις της εποχής, καταρτίζοντάς τους επαγγελματικά, και παρέχοντάς τους δωρεάν τα κατάλληλα εφόδια, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε όλους τους τομείς παραγωγής.
Στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου Γεωργιούπολης όπου στεγάζεται το ΔΙΕΚ Αποκορώνου υπάρχουν χώροι για τα εργαστήρια: α) Μαγειρικής Τέχνης Αρτοποιΐας και Ζαχαροπλαστικής, β) Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας, γ) Αμπελουργίας- Οινολογίας , δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών .
Οι 100 περίπου σπουδαστές του ΔΙΕΚ Αποκορώνου, αποκτούν τις γνώσεις και τα προσόντα για να στελεχώσουν τις υφιστάμενες και υπό κατασκευή ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες της περιοχής μας, που παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη, παρέχοντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιτυχημένη λειτουργίας του ΔΙΕΚ Αποκορώνου, ώστε οι καταρτιζόμενοι με τα προσόντα που αποκτούν εκεί ν’ απορροφώνται απ’ την αγορά εργασίας, χρειάζονται πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια στις ειδικότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
Ο κ. Περιφερειάρχης, έχοντας προφανώς υπόψη όλα τα ανωτέρω, προέβη σε δημόσια δέσμευση κατά τα τη διάρκεια των εγκαινίων των κτηριακών εγκαταστάσεων το 2015 για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού των προαναφερόμενων εργαστηρίων.

Η δέσμευση αυτή εξελίχτηκε σε τεκμηριωμένο αίτημα ήδη από το 2016, ενώ το 2017 προτάθηκε αρμοδίως να συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και της Περιφέρειας Κρήτης κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010. Εν τέλει, το 2018 με την σύνταξη Τεχνικού Δελτίου με θέμα «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου και Διαμόρφωση Χώρων Εγκατάστασης του Εξοπλισμού» προχώρησε η ένταξη απ’ την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημόσιου ΙΕΚ Αποκορώνου.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στο ζήτημα, εκθέτοντας την τοπική κοινωνία και την διοίκηση του ΙΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν για την ικανοποιητική λειτουργία του, ενάντια στις σημαντικές ελλείψεις.
Εκθέτει όμως και την Περιφέρεια, η οποία δεσμεύτηκε δημοσίως επί τούτου, δημιουργώντας προσδοκίες οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Στερούνται λοιπόν οι νέοι της περιοχής μας το αγαθό της δια βίου μάθησης, σε αντιδιαστολή με τις απαιτήσεις της ραγδαίας αναπτυσσόμενης περιοχής μας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Περιφερειάρχη: 1) Σε τι ενέργειες έχετε προβεί από τότε που δημόσια δεσμευτήκατε για την χρηματοδότηση του εξοπλισμού των εργαστηρίων του ΙΕΚ Αποκορώνου μέχρι σήμερα; 2) Ποιες είναι οι προθέσεις σας για το αίτημα της χρηματοδότησης;

Οι ερωτώντες
Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος
Αρχοντάκης Γεώργιος
Κοπάσης Ελευθέριος
Κουκλινός Ανδρέας

Τα σχόλια είναι κλειστά.