Οι δράσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου ως συνδιοργανωτής, αλλά και ως εκθέτης, της «8ης
Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1 – 7 Ιουλίου 2019 στο
Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου.
Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής συνδιοργανώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το
Δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο.
Η εκδήλωση αποτελεί άριστο συνδυασμό εκθεσιακού γεγονότος προβολής των ποιοτικών
τοπικών προϊόντων και, συγχρόνως, διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η Γιορτή, σε κάθε διοργάνωσή της, προσελκύει επισκέπτες, τουρίστες και κατοίκους από
άλλους Νομούς της Κρήτης, οι οποίοι διαπιστώνουν την ποιότητα των παρουσιαζομένων τοπικών
προϊόντων με στόχο να τα επιλέγουν στις αγορές τους.

2.- Ενέκρινε την επιχορήγηση μέρους των εξόδων εκμίσθωσης περιπτέρων επιχειρήσεων – μελών του,
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, στο 4 ο GREEK FOOD SHOW 2019, που θα
πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας από 6 ως 8 Δεκεμβρίου 2019.

3.- Όρισε τους εκπροσώπους του στη διευρυμένη ομάδα εργασίας συντονισμού δράσεων για το
παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, σε σχέση με τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Γαλάζια Οικονομία
στην Κρήτη, ως εξής:
α) Αναστασία Μανώλα, ως τακτικός, β) Θωμάς Παπαδογιάννης, ως αναπληρωματικός.
Η ομάδα εργασίας με Επόπτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, συγκροτείται,
μεταξύ των άλλων, για: α) τη συνεργασία και τις συνέργειες της Περιφέρειας με τους φορείς του
τετραπλού Έλικα της Κρήτης, β) την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων, την άρτια και επιστημονικά
εμπεριστατωμένη υλοποίηση Περιφερειακών προγραμμάτων, γ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της
Κρήτης σε σχετικές συναντήσεις, συνέδρια κλπ.

4.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συνδέσμου Ρεθυμνίων Ασφαλιστών, με το ποσό των 1.000,00
ευρώ, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων επιμόρφωσης των μελών του.

5.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών Ν. Ρεθύμνης, με το ποσό των 500,00 ευρώ, για κάλυψη μέρους του κόστους
διενέργειας σεμιναρίων για τα μέλη του.

6.- Ενέκρινε την επιχορήγηση της Ένωσης Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Ρεθύμνης, με το ποσό των 500,00 ευρώ, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων
επαγγελματικού προσανατολισμού, στο πλαίσιο ενημέρωσης μαθητών, γονέων και καθηγητών για το
νέο Λύκειο.
7.- Ενέκρινε την επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, με το ποσό των
1.000,00 ευρώ, για κάλυψη μέρους των λειτουργικών της εξόδων.

8.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης με το ποσό των 13.000,00 ευρώ
για κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

9.- Ενέκρινε την επιχορήγηση, με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, των εκδηλώσεων AMARI Green
Festival που θα διοργανωθούν από φορείς του Αμαρίου, με επίκεντρο τη Σχολή Ασωμάτων, στις 20
– 24 Ιουλίου 2019, με στόχους, εκτός των άλλων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της
ανάδειξης της σημασίας της τυποποίησης των τοπικών προϊόντων και γενικότερα της εκμετάλλευσης
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

10.- Ενέκρινε την επιχορήγηση, με το ποσό των 1.000,00 ευρώ, της αστικής, μη κερδοσκοπικής
εταιρείας, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης συναυλιών στο Ρέθυμνο,
το διάστημα 6-8 Σεπτεμβρίου 2019, με τη συμμετοχή πολλών φιλαρμονικών – μουσικών και
χορωδιακών συνόλων, με απώτερο σκοπό την εξωστρέφεια, την αδελφοποίηση και τη μύηση
παιδιών σε θέματα μουσικής.