Οι επτά προτεραιότητες της ΝΔ για τα Πανεπιστήμια

Τις επτά βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανέπτυξε στη Σύνοδο Πρυτάνεων η τομεάρχης παιδείας της ΝΔ Νίκη Κεραμέως.

Κεντρικός στόχος, εφόσον ο ελληνικός λαός αναδείξει τη ΝΔ ως επόμενη κυβέρνηση , είπε η Νίκη Κεραμέως, είναι τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα να είναι πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας.

Οι προσπάθειες επίτευξης αυτών των στόχων, τόνισε η τομεάρχης της ΝΔ, κινούνται σε 7 βασικούς άξονες:

1. Με σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης, πχ με ξεκάθαρες και διακριτές αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων στο παρελθόν προκάλεσε μεγάλες δυσλειτουργίες.

2. Με προγράμματα σπουδών χωρίς τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, π.χ. με την απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από την τωρινή υπερρύθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως.

3. Με αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικά, η κρατική χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων θα συνδέεται και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

4. Με την κατάργηση του ασύλου και την εξασφάλιση ομαλού και υγιούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Καθιερώνουμε την αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στα Ιδρύματα.

5. Με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων. Πρακτικά, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης (spin-off) και την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ.

6. Με την προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιήσουμε και σχήματα ΣΔΙΤ και θα εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα.

7. Επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς εκεί ακριβώς εντοπίζεται μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, π.χ. μέσω της ενίσχυσης του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συναφή με τις σπουδές αντικείμενα.

Τέλος, η Νίκη Κεραμέως ζήτησε την αρωγή της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος των ΕΛΚΕ, το οποίο σήμερα αναστέλλει σε μεγάλο βαθμό την έρευνα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.