Οριοθέτηση και προθεσμίες για τις πλημμυροπαθείς περιοχές του δήμου Πλατανιά

Οριοθέτηση περιοχών και ορισμός προθεσμιών για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους δημότες, που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12811/Α/321 (ΦΕΚ 4873/31-12-2019 τεύχος Β’) και ΑΔΑ: 6Ω3Υ465ΧΘΞ-Κ5Ω, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8832/Α325 (ΦΕΚ 4383/29-11-2019 τεύχος Β΄) και ΑΔΑ : 6Β2Γ465ΧΘΞ-Ξ1Α, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές στον Δήμο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους, και ορίζονται οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής (δωρεάν επιχορήγηση και άτοκο δάνειο) για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων απο τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α., οριοθετούνται ως πληγείσες από τις πλημμύρες, το σύνολο των περιοχών του Δήμου Πλατανιά:

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρμόδια Υπηρεσία για την διαδικασία του έργου της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων, από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ, τέως Υ.Α.Σ.).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο της ΔΑΕΦΚ-ΤΑΕΦΚ Χανίων, στην Όαση Βαρυπέτρου- Γολγοθά 2 – κτίριο ΟΑΚ στο ισόγειο- τηλ: 2821029287 .

Τα σχόλια είναι κλειστά.