Αρχείο κατηγορίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκληρή εποπτεία και μέτρα λιτότητας για την Ελλάδα

Σκληρή εποπτεία και μέτρα λιτότητας για την Ελλάδα Ενισχυμένη εποπτεία, νέα μέτρα και λιτότητα μέχρι το 2022 προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο ενεργοποιείται από τις 21 Αυγούστου.