Όλα τα Νέα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις δύο Υποτροφίες στο Πολυτεχνείο Κρήτης με το «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society

87

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και την 31η Ιουλίου για τις δύο Υποτροφίες στο Πολυτεχνείο Κρήτης
μέσω του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού, Equal Society.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει για πρώτη χρονιά με δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο πρόγραμμα
«Σπουδάζω με Υποτροφία». Πρόκειται για μια βραβευμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρωτοβουλία που προσφέρει
για όγδοοη συνεχόμενη χρονιά σε νέους και νέες την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν στα κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά
εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής τους σε μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν τώρα να διεκδικήσουν μία (1) υποτροφία για το full time διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα στη ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management’, που συνδιοργανώνουν
η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου
Κρήτης και μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design
and Manufacturing ’, που διοργανώνει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για τις παραπάνω υποτροφίες έως και την 31η Ιουλίου 2019 στο www.e-gnosis.gr.
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και όπου αυτό απαιτείται, την αίτηση του
εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση κοινωνικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια.
Αναλυτικότερα, οι αιτούντες κατατάσσονται ανάλογα της συνολικής βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει βάσει του πίνακα κριτηρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για τις υποτροφίες στο www.e-gnosis.gr και για πληροφορίες να καλέσουν στο 2117051841.