Παρών ο Δήμος Ρεθύμνης στα προγράμματα της Περιφέρειας

Στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ-ΕΥΡΩΠΗ 2019-2023: Το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Συμμετοχικά, Βιώσιμα και Διά Βίου»,
συμμετέχει από σήμερα (18/7/19) ο Δήμος Ρεθύμνης.
Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης κατόπιν πρόσκλησης
του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Στ. , υπογράφηκε η σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων
Μελών (συμμετέχοντες Δήμοι Κρήτης – Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και Περιφέρεια Κρήτης,
ως κύριος συντονιστής του έργου)
Σημειώνεται ότι, μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος, θα δικτυωθούν πιλοτικά, αρχικά, έντεκα (11) Δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης,
εκ των οποίων, οι 5 είναι οι μητροπολιτικοί Δήμοι Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνης Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου και οι υπόλοιποι
είναι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων.
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί α) στην μεταξύ τους συνέργεια και συνεργασία για ζητήματα συνοχής κι ανάπτυξης του τόπου, β)
στην ευαισθητοποίηση αυτοδιοικητικών κ.ά στελεχών για την Δια Βίου Μάθηση και το Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO
«οι Πόλεις που Μαθαίνουν Διά Βίου» (Life Long Learning Cities) και γ) στην προσπάθεια ένταξης της Περιφέρειας

Κρήτης σε αυτό με το σύνολο των αστικών της Δήμων.
Το Δήμο Ρεθύμνης εκπροσώπησε στη συνάντηση αυτή και υπέγραψε – με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη
– την Προγραμματική Σύμβαση ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης κ. Νίκος Αγριμάκης.