Περιοδεία του Γιώργη Μαρινάκη

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης και Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Νέας
Αντίληψης θα συζητήσουν με κατοίκους της πόλης αλλά και των οικισμών, σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

12.00 Βόλτα στην πόλη
17:00 Ρούστικα
Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Ρούστικα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Γεώργιος, Ζουρίδι,
Κάτω Βαλσαμόνερο, Φραντζεσκιανά Μετόχια.

Πέμπτη 16-05-2019

12.00 Βόλτα στην πόλη
17.30 Αρχαία Ελεύθερνα
Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Αρχαία Ελεύθερνα, Ελεύθερνα, Σκουλούφια, Ρούπες,
Έρφοι, Άγιος Νικόλαος, Βιράν Επισκοπή, Μαγνησία –Πρίνος

Τα σχόλια είναι κλειστά.