Όλα τα Νέα

Πίνακας Επιμελητηρίου Χανίων με χρονοδιάγραμμα μέτρων – διαδικασιών – προθεσμιών.

129

Το Επιμελητήριο Χανίων θέλοντας να βρίσκεται δίπλα στα μέλη του φροντίζει για την συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση τους. Στο πλαίσιο αυτού, κοινοποιεί πίνακα με το χρονοδιάγραμμα όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, έτσι ώστε, οι επιχειρήσεις να προβούν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες διαδικτυακές ενέργειες προς τις ενδεδειγμένες διευθύνσεις των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και την ΑΑΔΕ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ