Όλα τα Νέα

Πώς θα διεκδικήσετε τα αναδροµικά µε 7 κινήσεις

330

Με επτά απλά βήµατα µπορούν οι παλαιοί συνταξιούχοι να συµπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις µειώσεις του 2012 που έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές.

Η αίτηση είναι προσβάσιµη από την πλατφόρµα του Ενιαίου Φορέα (www.efka.gov.gr) και για να την κάνετε χρειάζεστε τον κλειδάριθμο του Taxisnet, τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ σας.

Υπενθυµίζεται πως οι αιτήσεις αφορούν τις µειώσεις του 2012, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από το ΣτΕ το 2015 µε τις αποφάσεις 2287-2288.

Οδηγός προς ναυτιλλομένους

Η είσοδος στην ηλεκτρονική αίτηση πραγµατοποιείται από την αρχική σελίδα του ΕΦΚΑ και τις υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Το βασικό κείµενο της αίτησης αναγράφει: «Παρακαλώ να µην εφαρµοστούν οι µειώσεις που έχουν καθοριστεί µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ. 5 και υποπαρ. ΙΑ. 6 του Ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαµβάνω από τους ακόλουθους τ. φορείς».

Η εφημερίδα «Έθνος» στοιχειοθετεί τα βήµατα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης:

1. Μεταφορά στο περιβάλλον της ΑΑ∆Ε – πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

2. Μεταφορά εκ νέου στην εφαρµογή του ΕΦΚΑ – πληκτρολογείτε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. Εφόσον αυτοί ανταποκρίνονται σε ασφαλισµένο του ΕΦΚΑ, η είσοδος επιτρέπεται.

3. Τα βασικά στοιχεία σας έχουν ήδη συµπληρωθεί αυτόµατα και αντλούνται από το Μητρώο Ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ. Αν ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν µεταβληθεί, µπορείτε να τα αλλάξετε. Εάν διορθώνετε την αίτησή σας, η φόρµα έχει τα στοιχεία που υποβάλατε κατά την τελευταία αποθήκευση.

4. Για την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, συµπληρώνετε την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνετε την αίτησή σας και τον Αριθµό Μητρώου σας. Η εφαρµογή έχει προσυµπληρώσει τους αριθµούς µητρώου σας. Αν θέλετε να απευθύνετε την αίτησή σας σε περισσότερες υπηρεσίες, θα πρέπει να συµπληρώσετε τα κατάλληλα ζεύγη Περιφερειακής Υπηρεσίας και Αριθµού Μητρώου από τις λίστες επιλογής. Αν δεν βρείτε τον αριθµό µητρώου σας στη λίστα, µπορείτε να τον πληκτρολογήσετε.

5. Για την υποβολή αίτησης προς το ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να επιλέξετε τους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης, στους οποίους απευθύνετε την αίτησή σας από λίστα επιλογής.

6. Η αίτηση διαθέτει επίσης πεδίο ελεύθερου κειµένου, για ό,τι άλλο επιθυµείτε να συµπληρώσετε στην αίτησή σας.

7. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί Αποστολή αίτησης