Πρόγραμμα εξορμήσεων Κέντρου Αίματος Γ.Ν.Η. Βενιζελείου

Πρόγραμμα εξορμήσεων Κέντρου Αίματος Γ.Ν.Η. Βενιζελείου

Πρώτες σειρές από την αναλυτική Περιγραφή:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

1/6/2019
ΛΟΝΤΖΙΑ (πρωί)

4/6/2019
APOLLONIA HOTEL (πρωί)

6/6/2019
CANDIA MARIS (πρωί)

7- 8/6/19
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΣΗΤΕΙΑΣ (απογ) – ΚΥΝ. ΣΥΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ (πρωί) (Διαν/ση)

9/6/2019
ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) (πρωί)

11/6/2019
ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (πρωί)

13/6/2019
ΣΗΤΕΙΑ (πρωί)

15/6/2019
ΛΟΝΤΖΙΑ (πρωί)

16/6/2019
ΝΙΠΙΔΙΤΟΣ (πρωί)

19/6/2019
ΣΕΑΠ (πρωί)

20/6/2019
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (πρωί)

21/6/2019
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (απογ.)

22/6/2019
ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ (πρωί)

23/6/2019
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ (πρωί)

25/6/2019
ΒΙΑΝΝΟΣ (πρωί)

26/6/2019
CRETA MARIS (πρωί)

28/6/2019
ΤΟΜΥ ΧΕΡ/ΣΟΥ (πρωί)

30/6/2019
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ (πρωί)

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.