Προκήρυξη προπονητή και βοηθού προπονητή για τις Μικτές ομάδες από την Ε.Π.Σ.Ρ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (ΓΥΜΝΑΣΤΗ)

Με ανακοίνωση της η Ε.Π.Σ.Ρ. κάνει γνωστό ότι επιθυμει να προσλάβει Προπονητή και Βοηθό Προπονητή (Γυμναστή) για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ της Ένωσης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι την ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 13.00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει 
Προκειμένου η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου (Ε.Π.Σ.Ρ.) να προσλάβει
Προπονητή και Βοηθό Προπονητή (Γυμναστή) για τις ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ της Ένωσης,
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. μέχρι
την ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 13.00.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1) Αίτηση προς την Ε.Π.Σ.Ρ. με πλήρη στοιχεία. (Υπόδειγμα υπάρχει στην Ε.Π.Σ.Ρ.)
2) Ο Προπονητής πρέπει να έχει ταυτότητα προπονητή 3ετίας της Ε.Π.Ο.
(τουλάχιστον ΟΥΕΦΑ Β΄) και ο Βοηθός Προπονητής (Γυμναστής) να έχει
(τουλάχιστον ΟΥΕΦΑ C) .
3) Βιογραφικό σημείωμα.
4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 που να αναφέρει ότι δεν εμπίπτει στα
κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης .
7) Προτάσεις σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
8) Οτιδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο (σεμινάριο – βεβαιώσεις κ.λ.π.).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1) Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΠΟ.
2) Θα γίνει σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Σ.Ρ. και εργαζομένων η οποία θα κατατεθεί στη
ΔΟΥ Ρεθύμνου και ότι άλλο προβλέπεται από το νόμο.
3) Επίσης θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονα να είναι προπονητής και σε άλλη
ομάδα. (Κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου ΕΠΟ άρθρο 5 παραγ. 3).
4) Σύμφωνα με το υπό ημερομηνία 7-8-2019 έγγραφό της η ΕΠΟ ενημερώνει
ότι η σύμβαση θα είναι δεκάμηνη (από Σεπτέμβριο 2019 έως Ιούνιο 2020

Τα σχόλια είναι κλειστά.