Όλα τα Νέα

Προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών για τους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς

212
Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 86/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού, σχολικού έτους 2018-2019.

Δίνεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από 3 έως και 9/7/2018 για την υποβολή ενστάσεων και την κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, όπου απαιτείται. Η κατάθεση των
συμπληρωματικών δικαιολογητικών και των ενστάσεων θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

προσωρινά αποτελέσματα