Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές

Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στα νεοφιλελεύθερα και συντηρητικά μοντέλα του παρελθόντος, προτείνουν οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές

Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στα νεοφιλελεύθερα και συντηρητικά μοντέλα του παρελθόντος, προτείνουν οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές.

Το συνέδριο του ΕΣΚ στη Μαδρίτη, στο οποίο συμμετείχε και η Φώφη Γεννηματά, επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, ενέκρινε το μανιφέστο ενόψει των Ευρωεκλογών.

Στο μανιφέστο αυτό τονίζεται η ανάγκη να ανοικοδομηθεί μια πιο δίκαιη Ευρώπη, να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο υπάρχον καθεστώς, να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η ισότητα. Προτείνουν επίσης η Ηµέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου να γίνει αργία σε όλα τα Κράτη Μέλη ώστε να εορτάζεται η ειρήνη και η ενότητα στην Ευρώπη.

Διαβάστε ολόκληρο το μανιφέστο που ψηφίστηκε στο συνέδριο του ΕΣΚ:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπηρετεί τους λαούς της µε καλύτερο τρόπο. Οι ευρωπαϊκές εκλογές τον Μαΐο του 2019 είναι η ευκαιρία µας να αλλάξουµε την ΕΕ και να οικοδοµήσουµε µια πιο δίκαιη Ευρώπη. Οι κοινωνίες µας εξακολουθούν να επιβαρύνονται µε το κοινωνικό κόστος της οικονοµικής κρίσης του 2008, ενώ είµαστε αντιµέτωποι µε επείγουσες προκλήσεις.

Η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει την ανισότητα, να παλέψει για την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης, να αντιµετωπίσει την απειλή της αλλαγής του κλίµατος, να αξιοποιήσει την ψηφιακή επανάσταση, να διασφαλίσει µία δίκαιη αγροτική µεταρρύθµιση, να διαχειριστεί καλύτερα τη µετανάστευση και να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων.

Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας και πολιτικής κατεύθυνσης, να αφήσει πίσω της τα νεοφιλελεύθερα και συντηρητικά µοντέλα του παρελθόντος και να εστιάσει σε ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της, σε ένα υγιές περιβάλλον, κοινωνική ασφάλιση και ένα οικονοµικό µοντέλο που να µπορεί να καλύψει τις ανισότητες και το κόστος ζωής. Το ισχύον status quo δεν µπορεί να συνεχιστεί. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές για την οικοδόµηση ενός σχεδίου για το µέλλον, στο οποίο θα µπορούν να πιστέψουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι νοσταλγοί του εθνικισµού δεν πωλούν παρά επικίνδυνες ψευδαισθήσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν και τις ίδιες τις ευρωπαϊκές αξίες.

Εµείς – Σοσιαλιστές και Δηµοκράτες- θα πρέπει να εγγυηθούµε την ευηµερία των πολιτών, να διασφαλίσουµε την κοινωνική και οικολογική πρόοδο, και να βεβαιωθούµε ότι όλοι, τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επικράτειές µας, έχουν ενστερνιστεί την πράσινη και ψηφιακή µετάβαση. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει ένα κυκλικό µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που σέβεται τα όρια του πλανήτη µας. Θέλουµε να ενισχύσουµε την ενότητα της Ευρώπης, σεβόµενοι την ποικιλοµορφία της.

Ως Σοσιαλιστές και Δηµοκράτες, προτείνουµε ένα νέο Κοινωνικό Συµβόλαιο για την Ευρώπη.

Μια Ευρώπη Ισότητας και Δικαιοσύνης

Η ανισότητα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά, ενώ η συγκέντρωση πλούτου και ιδιοκτησίας στα χέρια των προνοµιούχων λίγων πρέπει να τερµατιστεί. Μια Ευρώπη ευηµερίας µε ισχυρά κράτη πρόνοιας, δίκτυα κοινωνικής προστασίας και ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίες είναι ζωτικής σηµασίας για την πρόληψη της φτώχειας και την προστασία όσων βρίσκονται σε ανάγκη, συµπεριλαµβανοµένων των νέων, των ηλικιωµένων, των ευάλωτων εργαζοµένων και των ανέργων. Έχουµε καθήκον να προστατεύουµε τους ανθρώπους αν αρρωστήσουν, χάσουν τη δουλειά τους, υποφέρουν από αναπηρίες ή πέσουν σε δύσκολους καιρούς.

Το δικαίωµα σε ποιοτική υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συντάξεις είναι οικουµενικό και θα πρέπει να το υπερασπιστούµε.

Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν το δικαίωµα να εργάζονται και να ζουν µε αξιοπρέπεια. Η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισµός πρέπει να αντιµετωπίζονται συλλογικά και να µην απορρίπτονται ως ατοµικές αποτυχίες. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας στον ίδιο εργασιακό χώρο.

Όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα: καµία εργασία χωρίς σύµβαση, καµία εργασία χωρίς δίκαιο µισθό, απαγόρευση των συµβάσεων µηδενικών ωρών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Θα αγωνιστούµε για αξιοπρεπείς κατώτατους µισθούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η φτώχεια στην εργασία είναι ηθικά και οικονοµικά αδικαιολόγητη. Ζητάµε έναν συµπληρωµατικό µηχανισµό προστασίας από την ανεργία, που θα στηρίζει τα Κράτη Μέλη σε περίπτωση έντονης αύξησης της ανεργίας.

Ο αποτελεσµατικός κοινωνικός διάλογος και η συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζοµένων και το υψηλό επίπεδο µισθών. Θέλουµε µια ισχυρή Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα έχει την εξουσία να καταπολεµά το κοινωνικό ντάµπινγκ και να διασφαλίζει δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναµικού σε όλη την ΕΕ.

Απαιτείται ένα Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης για να µετατραπεί ο Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωµάτων της ΕΕ σε κανόνες δεσµευτικούς, οι οποίοι θα ενισχύουν τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, θα σέβονται τα πρότυπα της αγοράς εργασίας και θα βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο.

Μια Ευρώπη αλληλεγγύης για τους πολλούς, όχι για τους λίγους

Δεν θα υποκύψουµε στις ανεξέλεγκτες δυνάµεις της αγοράς και θα τερµατίσουµε επιτέλους τις πολιτικές λιτότητας. Η Ευρώπη πρέπει να δηµιουργήσει οικονοµικές ευκαιρίες για όλους και να διασφαλίσει αειφόρο ευηµερία που κατανέµεται δίκαια σε όλους τους Ευρωπαίους. Χρειαζόµαστε ένα µακροπρόθεσµο Επενδυτικό Σχέδιο για να προετοιµάσουµε τις βιοµηχανίες και τους εργαζόµενους µας, ώστε να επωφεληθούν από την πράσινη µετάβαση, την ψηφιακή επανάσταση και την ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης. Η βιοµηχανική στρατηγική της Ευρώπης θα πρέπει να κατευθύνει την επένδυση στην έρευνα και την καινοτοµία, να υποστηρίζει την κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση και να εξασφαλίζει ότι δηµιουργούνται και προστατεύονται θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Η Ευρωζώνη χρειάζεται επίσης ουσιαστική µεταρρύθµιση και δικό της προϋπολογισµό. Οι ευρωπαϊκοί δηµοσιονοµικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρούνται ώστε να διασφαλίζεται και να προωθείται η βιώσιµη ανάπτυξη και η απασχόληση.

Τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των οικονοµικών ελευθεριών που έχουν οι µεγάλες επιχειρήσεις. Θέλουµε να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και θα συνεχίσουµε να ηγούµαστε του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού. Θα προωθήσουµε µια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για να εξασφαλίσουµε ένα επαρκές επίπεδο πραγµατικής φορολόγιση και να σταµατήσουµε τον καθοδικό φoρολογικό ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων.

Κάθε πολίτης και κάθε εταιρεία θα πρέπει να συνεισφέρει µε τρόπο δίκαιο στην κοινωνία, σεβόµενοι τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται όπου παράγονται. Θα ενισχύσουµε τους κανόνες του χρηµατοπιστωτικού και του τραπεζικού τοµέα, διότι οι πολίτες δεν πρέπει να επιβαρύνονται µε τα λάθη των τραπεζών, ή να βλέπουν τις καταθέσεις τους να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η Ευρώπη χρειάζεται ενά δυνατό προϋπολογισµό για να εξασφαλίσει τη συνοχή και την αλληλεγγύη µεταξύ των πολιτών της, των περιοχών και των χωρών, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο όλης της Ευρώπης και µειώνοντας τις ανισότητες.

Μια βιώσιμη Ευρώπη που προστατεύει τον πλανήτη μας

Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της µάχης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κλιµατικής αλλαγής, ιδιαιτέρως καθώς ορισµένοι από τους διεθνείς εταίρους µας φαίνεται να οπισθοχωρούν στον τοµέα αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα τόσο στην ήπειρό µας όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο και να σταµατήσει τη ρύπανση.

Το όραµά µας συνδίαζει την προστασία του πλανήτη και το συµφέρον όλων των πολιτών: ο καθαρός αέρας, το καθαρό νερό, η καθαρή ενέργεια και η ποιοτική τροφή πρέπει να είναι αγαθά προσβάσιµα σε όλους. Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ένα Σύµφωνο Αειφόρου Ανάπτυξης µε κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους για να βεβαιώσει ότι τα οικονοµικά συµφέροντα δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Ένα Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης θα βοηθήσει στην εφαρµογή του Προγράµµατος των Ηνωµένων Έθνων των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης µέχρι το 2030 µε τρόπο δίκαιο για την κοινωνία. Θα θέσουµε υψηλότερα τον πήχη όσον αφορά τους στόχους της ΕΕ για το κλίµα εφαρµόζοντας τη Συµφωνία των Παρισίων, καθώς και τις τελευταίες επιστηµονικές µελέτες για την κλιµατική αλλαγή.

Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την ανανέωση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και να επιτύχει κλιµατική ουδετερότητα το αργότερο µέχρι το 2050.

Οι εκποµπές CO 2 θα πρέπει να φορολογούνται σε ολόκληρη την ΕΕ µε έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε οι ρυπαίνοντες να αναγκάζονται να πληρώσουν και παράλληλα να υποστηρίζονται οι επενδύσεις σε οικονοµικά προσιτή, καθαρή ενέργεια.

Βελτιώνοντας την κινητικότητα και την ποιότητα του αέρα και παρέχοντας οικονοµικά προσιτές και ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής των πολιτών µας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα προωθήσουµε ένα Σχέδιο Οικονοµικής Κατοικίας και Καθαρών Δηµόσιων Συγκοινωνιών στην Ευρώπη. Θα καταπολεµήσουµε την ενεργειακή φτώχεια και την έλλειψη νερού και θα εγγυηθούµε προσιτά, υγιή και καλής ποιότητας τρόφιµα και ασφαλή προϊόντα, ενώ παράλληλα θα θέσουµε τέλος στην βλαπτική έκθεση σε τοξικές χηµικές ουσίες.

Η µεταρρύθµιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να συµβάλει στην κάλυψη των νέων κοινωνικών απαιτήσεων, όπως οι βιώσιµες µέθοδοι παραγωγής, η καλύτερη διατροφή, η µείωση της σπατάλης τροφίµων, η καλή διαβίωση των ζώων, η προστασίας του κλίµατος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Μια ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη

Η δηµοκρατία αποτελεί θεµελιώδη αξία της ΕΕ. Πρέπει να γίνεται σεβαστή στην Ευρώπη και να προωθείται στο εξωτερικό. Δεσµευόµαστε να υπερασπιστούµε και να βελτιώσουµε τη δηµοκρατία µας, ενισχύοντας τη συµµετοχή των πολιτών τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κοινωνική συµµετοχή, η δηµόσια λογοδοσία και οι δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να ενισχυθούν σε όλα τα επίπεδα. Επιθυµούµε ανοιχτές και δραστήριες κοινωνίες, όπου τα άτοµα έχουν ίσα δικαιώµατα και µπορούν να ζουν απαλλαγµένα από διακρίσεις, προκαταλήψεις και σεξισµό, κοινωνίες όπου η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων γίνονται πλήρως σεβαστές.

Η πολιτιστική ποικιλοµορφία εµπλουτίζει την Ευρώπη και τους ανθρώπους της. Η ποικιλοµορφία αποτελεί µέρος της ταυτότητας και της δύναµης της Ευρώπης. Συνεπώς, τα δικαιώµατα όλων των µειονοτήτων πρέπει να προστατεύονται.

Προτείνουµε η Ηµέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου να γίνει αργία σε όλα τα Κράτη Μέλη ώστε να εορτάζεται η ειρήνη και η ενότητα στην Ευρώπη. Θα πολεµήσουµε όσους κηρύττουν το µίσος, τη µισαλλοδοξία και τις διακρίσεις εναντίον άλλων. Θα υποστηρίξουµε το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε όλα τα κράτη µέλη και θα διασφαλίσουµε ότι η ΕΕ διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα για το σκοπό αυτό.

Επιθυµούµε αυστηρά µέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε κατάχρηση κοινοτικών ή δηµόσιων πόρων, είτε αυτή γίνεται για ιδιωτικό κέρδος είτε για την ενίσχυση της πολιτικής εξουσίας. Θα διασφαλίσουµε ότι οι οργανώσεις που προστατεύουν τους πολίτες δεν αντιµετωπίζουν αδικαιολόγητες πιέσεις ως προς τη χρηµατοδότησή τους και το δικαίωµα λειτουργίας τους.

Εναντιωνόµαστε σε όσους ασκούν πίεση στην δηµοκρατία µας διαδίδοντας «ψεύτικες ειδήσεις», εκµεταλλευόµενοι το δηµόσιο διάλογο ή διαταράσσοντας εσκεµµένα τη δηµοκρατική ανταλλαγή ιδεών. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία των µέσων ενηµέρωσης και των κοινωνικών οργανώσεω, τα οποία θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να διαδραµατίσουν το ρόλο τους στη δηµοκρατία, ενώ όσοι καταγγέλλουν παρατυπίες θα πρέπει να προστατεύονται.

Η ενίσχυση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας θα ενισχύσει την καταπολέµηση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας.

Μια Ευρώπη φεμινιστική με ίσα δικαιώματα για όλους

Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες µας απορρίπτουν οποιαδήποτε µορφή διακρίσεων. Επιδιώκουµε µία Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων που θα είναι δεσµευτική για την ΕΕ, µέσω της οποίας θα συνεχίσουµε να ηγούµαστε του αγώνα για τον τερµατισµό των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών ανισοτήτων, για την καταπολέµηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και τη βίας µε βάση το φύλο και να διασφαλίζουµε ότι κάθε άτοµο θα έχει πρόσβαση σε πλήρη σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα.

Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να αποφασίσει για το δικό του σώµα. Πιστεύουµε σε µια κοινωνία όπου οι γυναίκες και οι άνδρες απολαµβάνουν ισάξια και ισορροπηµένα την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο τους και συµµετέχουν ισότιµα στην πολιτική ζωή. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωµα στην εργασία, όπως κάθε άνδρας έχει δικαίωµα να µεγαλώνει τα παιδιά του και να φροντίζει την οικογένειά του. Θα είµαστε αµείλικτοι στον αγώνα µας για τον τερµατισµό όλων των µορφών διάκρισης.

Η Ευρώπη θα πρέπει να εξαλείψει τα νοµικά και κοινωνικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ΛΟΑΔΔΑ, οι οποίοι θα πρέπει να ζουν ελεύθερα, ισότιµα και να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό.

Μια προοδευτική Ευρώπη με πρόγραμμα για τους νέους

Οι κοινωνίες µας θα αντιµετωπίζουν το µέλλον µε µεγαλύτερη αισιοδοξία όταν οι νέοι έχουν καλύτερες προοπτικές και οι ηλικιωµένοι δεν φοβούνται πλέον την ανασφάλεια στην προχωρηµένη ηλικία τους. Οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να αποκτήσουν τη δύναµη και τις δεξιότητες, ώστε να διαµορφώσουν το µέλλον τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες. Η ανάπτυξη των µελλοντικών γενεών πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. Το γεγονός ότι περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά βρίσκεται αντιµέτωπο µε τον κίνδυνο της φτώχειας είναι απαράδεκτο. Κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτική υγειονοµική περίθαλψη, µέριµνα, εκπαίδευση, στέγαση και διατροφή. Για να βεβαιωθούµε ότι αυτό θα γίνει πραγµατικότητα, θα εισαγάγουµε µία Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά.

Για να επιτύχουµε τους στόχους µας ως προς την πλήρη απασχόληση των νέων και τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, θα επεκτείνουµε επίσης την Εγγύηση για τους Νέους-η οποία ήδη βοηθά εκατοµµύρια νέους Ευρωπαίους να αποκτήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση ή περαιτέρω µόρφωση.

Η εκπαίδευση είναι ένα δικαίωµα που πρέπει να είναι προσβάσιµο σε όλους. Θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε και να ενισχύουµε το Erasmus+ και να διασφαλίσουµε ότι µπορεί να ωφελήσει ανθρώπους κάθε κοινωνικής προέλευσης. Τέλος, στόχος µας είναι οι Ευρωπαϊκές Πολιτισµικές Επιταγές να στηρίξουν την πρόσβαση των νέων στον πολιτισµό.

Μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη που προωθεί έναν καλύτερο κόσμο

Σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσµο, η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει φάρο της δηµοκρατίας, της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και σηµείο αναφοράς για την κοινωνική δικαιοσύνη, τον διάλογο, την πολυµερή συνεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την αξιοπρεπή εργασία, το κράτος δικαίου, την αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων.

Πρέπει να είµαστε ενωµένοι απέναντι σε ασταθείς εταίρους που επιδιώκουν την αποµόνωση και να προωθούµε µια διαφορετική µορφή παγκοσµιοποίησης. Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να πιέσει για τη µεταρρύθµιση των Ηνωµένων Εθνών. Θα διασφαλίσουµε ότι η ΕΕ εφαρµόζει δεσµευτικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε όλες τις µελλοντικές εµπορικές της συµφωνίες.

Οι συµφωνίες αυτές πρέπει να υπόκεινται σε δηµοκρατικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Είµαστε αντίθετοι µε το παρωχηµένο ιδιωτικό σύστηµα διαιτησίας. Θα τηρήσουµε την υπόσχεση να επενδύσουµε το 0,7% του ΑΕΠ στην επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια και να ενισχύσουµε τις συνεργασίες µας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.

Θα αναπτύξουµε περαιτέρω την κοινή ευρωπαϊκή άµυνα, θα συγκεντρώσουµε και θα κατανέµουµε τους πόρους που θα µας εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια, σε συνεργασία µε το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς οργανισµούς. Η Ευρώπη χρειάζεται µια κοινή και δίκαιη πολιτική ασύλου και µετανάστευσης, βασισµένη σε έννοιες όπως η κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη µεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και στη συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης και διαµετακόµισης. Θα µπορούσαµε όλοι να επωφεληθούµε από ένα καλά οργανωµένο, θεσµοθετηµένο και δίκαιο σύστηµα µετανάστευσης, το οποίο µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση της οικονοµίας, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη διατήρηση του συστήµατος πρόνοιας.

Η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί τη µετανάστευση µε πιο αξιοπρεπή, δίκαιο και οργανωµένο τρόπο, διατηρώντας τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων της, καταπολεµώντας την εµπορία ανθρώπων και την εγκληµατική τους εκµετάλλευση και ενισχύοντας την προστασία των ατόµων που χρειάζονται άσυλο.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να ανοίξουµε ασφαλείς και νόµιµους διαύλους, να ενισχύσουµε τις δυνατότητες προστασίας που παρέχουν οι γειτονικές περιοχές και να αντιµετωπίσουµε τα βασικά αίτια της µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής. Αυτό απαιτεί µια νέου τύπου συνεργασία µε την Αφρική και ένα ολοκληρωµένο ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο για την Αφρική. Θα προωθήσουµε την καλύτερη χρηµατοδότηση των πολιτικών ένταξης και θα στηρίξουµε τις πόλεις και τις κοινότητες υποδοχής.

Οι ευρωπαϊκές εκλογές το Μάιο του 2019 είναι η καλύτερη στιγµή για να υπογραφεί ένα νέο Κοινωνικό Συµβόλαιο για µια Ευρώπη που προστατεύει τα δικαιώµατα των πολιτών και προάγει την αλληλεγγύη, µια Ευρώπη που εγγυάται µια καλύτερη ζωή για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Παλεύουµε για την ψυχή της Ευρώπης και το κοινό µας µέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα θα φέρει πρόοδο και θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών σε χωριά, κωµοπόλεις, πόλεις και περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στηρίζοντας τα κόµµατα-µέλη του ΕΣΚ, στηρίζετε και χτίζετε αυτήν ακριβώς την Ευρώπη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.