Ρέθυμνο :Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο ζητά μέτρα στήριξης των εργαζομένων

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και τους άνεργους του Νομού μας ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 68/20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τις λοιπές αποφάσεις της Κυβέρνησης θεσπίζονται τα παρακάτω μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των ανέργων λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Α. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με κρατική εντολή, δικαιούνται:
• Αναλογία του κανονικού τους μισθού έως την στιγμή του αναγκαστικού κλεισίματος από τον εργοδότη. Για παράδειγμα, εργαζόμενος σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου που έκλεισε αναγκαστικά από 18 Μαρτίου, θα πρέπει να λάβει τις νόμιμες αποδοχές που αντιστοιχούν στο μισθό του για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως και 17.3.2020.

• Το Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

• Ειδική αποζημίωση 800 ευρώ από 15/3 μέχρι 30/4 από το Κράτος.

• Μείωση κατά 40% στο ενοίκιο που πληρώνει για το σπίτι του μόνο αν είναι Πρώτη κατοικία, για το 2μηνο Μάρτιος – Απρίλιος.

• Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων που έπρεπε να πληρωθούν τέλη Μαρτίου, για 4 μήνες. Θα πληρωθούν έως 31 Ιουλίου.

• Από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 απαγορεύονται και θεωρούνται άκυρες οι απολύσεις εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής.

• Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από το Κράτος για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ονομαστικό τους μισθό.
Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
• Για όλους τους άνεργους (τακτική επιδότηση ή επίδομα μακροχρόνια ανέργων) που η επιδότησή τους έληξε ή θα λήξει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020, (δηλαδή από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2020), η επιδότηση παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2020.

• Ειδική αποζημίωση 800 ευρώ σε όσους απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου έως 18 Μαρτίου.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
1. ΠΡΩΤΑ: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία πρέπει να δηλώσουν :
• ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, με εντολή δημόσιας αρχής, και
• όλους τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων αλλά και όλους τους εργαζόμενους που απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2020.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, αυθημερόν, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

2. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Οι παραπάνω δικαιούχοι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερώσουμε για την δ/νση της πλατφόρμας μόλις ενεργοποιηθεί)
Στη δήλωση αυτή πρέπει να δηλώσουν:
• Τα προσωπικά τους στοιχεία,
• Τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και
• Τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Παράλληλα ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς.
2. Την αύξηση της μηνιαίας ειδικής αποζημίωσης στα επίπεδα του κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων
3. Τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης και στους εργαζόμενους που πλήττονται από την κρίση ή είναι άνεργοι και δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας όπως είναι οι οικοδόμοι κλπ.
4. Την καταβολή του Δώρου Πάσχα σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
5. Την πλήρη απαγόρευση των απολύσεων και την ακύρωση όλων εκείνων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 και μετά.
6. Την άμεση ενίσχυση όλων των δομών Υγείας, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας κλπ, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού που χρειάζονται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να επικοινωνούν με το Εργατικό Κέντρο για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ θέματα που τους απασχολούν, μόνο στα τηλέφωνα 2831022332 και 2831053332 και ηλεκτρονικά στο e-mail του Κέντρου: erker@otenet.gr

ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ