Όλα τα Νέα

Ρέθυμνο: Απαντούν οι Βουρβαχάκης- Σταράκης στον Σπανουδάκη για τη διαγραφή προστίμων

289
Απαντούν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, Σταύρος Βουρβαχάκης και Γιώργος Σταράκης στον Σπανουδάκη για την διαγραφή των παράνομων προστίμων από κλήσεις.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Κατανοούμε την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Σπανουδάκης με το θέμα της διαγραφής των παράνομων προστίμων από κλήσεις συνδημοτών μας. Η απάντησή του μας επιβεβαιώνει πλήρως.

Η έκταση του τεράστιου αυτού προβλήματος φαίνεται από το μεγάλο αριθμό των κλήσεων που η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου εισηγείται την διαγραφή τους κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Του επιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς περί «λαϊκισμού» και τον ρωτάμε ευθέως. Έχουν οι συμπολίτες μας το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Δήμο αντίγραφα των κλήσεών τους προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενο αυτών, ναι ή όχι?

Έχουν το δικαίωμα οι συμπολίτες μας να ζητήσουν την διαγραφή των προστίμων από κλήσεις; Όταν διαπιστώσουν ότι αναγράφονται σε αυτές λανθασμένα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του οχήματος, τον παραβάτη οδηγό, την διαπραχθείσα παράβαση και τον μη προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του οχήματος, ναι ή όχι?

Καλά θα κάνει ο κύριος Σπανουδάκης να αλλάξει τακτική και να μην χρησιμοποιεί συνεχώς την καραμέλα του «λαϊκισμού» κάθε φορά που στριμώχνεται. Τον συμβουλεύουμε να μελετήσει το ισχύον νομικό πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2515/5/64/2007/11-7-2007 ΚΥΑ (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης). Και τα άρθρα 4, 10 και 104 του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις στην κλήση θα πρέπει να αναγράφονται ορθά όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος του παραβάτη και της παράβασης που διαπράχθηκε.

Επιπλέον στις περιπτώσεις εκείνες που το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής αναγραφής στην κλήση όλων των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση η αρμόδια για την είσπραξη αρχή, οφείλει να μην προβαίνει στην είσπραξη του προστίμου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης γίνεται αυτό αντιληπτό.

Σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα είναι τουλάχιστο προκλητικό να κάνουμε στο Δήμο οικονομική πολιτική με τις κλήσεις.

Και ο νοών νοείτω”.