Όλα τα Νέα

Ρέθυμνο:Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης σε οδικά έργα περιοχών του Δήμου Ρεθύμνης

161

Επίσκεψη σε οδικά έργα, που εκτελούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφε-ρειακής Ενότητα Ρεθύμνης, πραγματοποίησε χτες, συνοδευόμενη από στελέχη της Υπηρεσί-ας, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης επισκέφτηκε τα οδικά τμήματα «Πλατανές- Κυριάννα -Ι.Μ Αρκαδίου» και « Ι.Μ.Αρκαδίου – Σχ. Ασωμάτων» και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης ζημιών από τους εργολάβους.
Οι επείγουσες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών εκτελούνται στα εξής τμήματα:

– Στο δρόμο Πλατανές- Κυριάννα -Ι.Μ Αρκαδίου και συνδεόμενοι δρόμοι . Το έργο προϋπολογισμού 620.000 €, περιλαμβάνει την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, επενδεδυμένων τάφρων και ασφαλτοστρώσεις, που έχουν ολοκληρωθεί. Υπολείπο-νται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και η διαγράμμιση.

– Στο δρόμο Ι.Μ Αρκαδίου – Σχ. Ασωμάτων και συνδεόμενοι δρόμοι, προϋπολογισμού 930.000 €. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, η κα-τασκευή αναβαθμών για την αντιμετώπιση καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεις και η α-ντιμετώπιση του μεγάλου γεωλογικού προβλήματος στην περιοχή «Πέτρας Νερό», που αποτελεί βασική επέμβαση του έργου, δεδομένου ότι θα αντιμετωπισθεί ένα μεγά-λο και χρόνιο πρόβλημα της περιοχής.