Ρέθυμνο : Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

Με επιστολή της προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Οικονομίας & Τροφίμων καθώς και τα Διοίκηση της ΔΕΔΔΗΕ, η Aντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας αναφορικά στην καθυστέρηση, που παρα-τηρείται στην υλοποίηση του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης με αποτέλεσμα την υστέρηση του Νομού σε έργα μείζονος σημασίας για τον κτηνοτροφικό κλάδο.

Η επιστολή της κας Λιονή αναφέρει τα ακόλουθα:
«Το πρόγραμμα του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού ξεκίνησε να υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο Νομό μας μετά από παύση δεκαετιών. Το ενδιαφέ-ρον των κτηνοτρόφων και η ανταπόκριση τους υπήρξε μεγάλη καθόσον υπέβαλαν αίτηση 45 άτομα για τη διετία 2018- 2019, ενώ υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης είναι κατεξοχήν κτηνοτροφική και η απουσία παροχής ρεύματος στα ποιμνιοστάσια δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία (χειρω-νακτική εργασία) και κυρίως αυξημένο κόστος παραγωγής των ζωικών προϊόντων.
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει το έργο της σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του ως άνω προγράμματος σε δύο (2) μόνο ποιμνιοστάσια από το σύνολο των 45 και παράλληλα έχει ολοκληρώσει τη μελέτη σε έξι (6) ποιμνιοστάσια, στους ιδιοκτήτες των οποί-ων έχει ζητήσει την καταβολή της συμμετοχής τους, ύψους 42.724,29 Ευρώ.

Παρόλο που οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι έχουν καταβάλει στην Εταιρεία τα χρήματα που τους αναλογούν, η κατασκευή του έργου σύνδεσής τους με Παροχή ηλεκτρι-κού ρεύματος, δεν προχωράει, καθόσον συμφώνα με την εταιρεία δεν υπάρχουν τα υλικά για την υλοποίηση των έργων.

Ωστόσο, υπάρχει έγκριση πίστωσης συνολικού ύψους 100.000 ευρώ για το έτος 2019, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ. για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στο ως άνω πρόγραμμα του Ν. Ρεθύμνης και επιπλέον το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Μάλιστα, για το ίδιο χρονικό διάστημα στο Νομό Χανίων εκτελέστηκαν 4 έργα, ενώ στο νομό μας μόνο 2.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι του Νομού μας εκφράζουν την δυσαρέ-σκεια – παράπονα τους για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο έχει στερήσει το Νομό από έργα υψίστης σημασίας για τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Για αυτό το λόγο ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας , ώστε να προχωρήσει άμεσα η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στις ακόλουθες ενέργειες :
• Προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τα έργα ηλεκτροδότησης στον Νομό μας
• Ανάθεση σε περισσότερους εργολάβους (από τους όμορους νομούς ή από άλλες πε-ριοχές της Ελλάδας) της κατασκευής των έργων, ειδικά εκείνων των ποιμνιοστασίων των οποίων οι ιδιοκτήτες τους έχουν ήδη καταβάλει την συμμετοχή τους.

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση

Τα σχόλια είναι κλειστά.