Όλα τα Νέα

Ρέθυμνο : Έργα προϋπολογισμού 1.233.000 Ευρώ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από την θεομηνία του Φεβρουαρίου 2019

Έργα προϋπολογισμού 1.233.000 Ευρώ για την αντιμετώπιση των φυσικών κατα-στροφών από την θεομηνία του Φεβρουαρίου 2019 και αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνι-κής Οδού της ΠΕΡ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο & η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

199

Τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση 10 μελετών, συνολικού προϋπολογισμού, 789.000 Ευρώ, που αφορούν σε έργα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από την θεομηνία του Φεβρουαρίου 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύ-μνης ενέκρινε στη χτεσινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Οι μελέτες αυτές αφορούν:
– Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην παλαιά εθνική οδό, προϋπολογισμού 48.000 Ευ-ρώ

– Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων και στο οδικό τμήμα Ε.Ο. 14 «Ρέθυμνο – Ρουσσοσπίτι και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογισμού 70.000 Ευρώ

– Αποκατάσταση κατολισθήσεων στο δρόμο Ε.Ο.3 « Καρέ – Σελί – Μύρθιος – Ε.Ο. 13»

– Αποκατάσταση κατολισθήσεων στα οδικά τμήματα Άγιος Κωνσταντίνος – Ρούστικα, Καλονύχτη – Παλαίλημνο – Σαϊτούρων – Ε.Ο.5, Κάστελλου- Άνω Βαλσαμόνερου- Σαϊ-τούρων – Ε.Ο.5, Άγιος Ανδρέας- Άνω Βαλσαμόνερο – Ε.Ο.7», προϋπολογισμού 70.000 Ευρώ.

– Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάσταση προσβασιμότητας οδικού τμήματος «ΒΟΑΚ – Επισκοπή – Μυριοκέφαλα», προϋπόλογισμού 70.000 Ευρώ

– Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα «Ρέθυμνο – Αρμένοι – Σπήλι – Αγία Γαλήνη», προϋπολογισμού 72.000 Ευρώ.
– Αποκατάσταση προσβασιμότητας οδού «Ασώματος – Ιερά Μονή Πρέβελη», προϋπο-λογισμού 70.000 Ευρώ.

– Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάσταση προσβασιμότητας τμημάτων επαρ-χιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμου Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 70.000 Ευ-ρώ.

– Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις μελέτες οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμά-των ΠΕ Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 25.000 Ευρώ.

– Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση μελετών και έργων ΠΕ Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι χτες συνεδρίασε και η Οικονομική Επιτροπή της Περι-φέρειας Κρήτης, η οποία ενέκρινε τις αναθέσεις έργων, συνολικού προϋπολογισμού, 444.000 Ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Τα έργα αυτά αφορούν σε αντιμετώπιση πλημμυρών και αποχιονισμό στα επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Μυοποτάμου, Ρεθύμνης, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, αλλά και στην άρση καταπτώσεων και καθαρισμό τάφρων και πρανών της παλαιάς εθνικής οδού στην περιοχή των Δήμων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνης