Ρέθυμνο : Εξυπηρέτηση πολιτών στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνο-ντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρακαλεί τους πο-λίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες της, για τις απολύτως αναγκαίες και επείγου-σες υποθέσεις.
Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:
• τηλεφωνικά στο 2813 400300
• ηλεκτρονικά στο e-mail: info@crete.gov.gr
• Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του πολίτη αιτήματα μπορούν να υποβληθούν ηλε-κτρονικά (πρόσβαση με taxis) στο σύνδεσμο http://eservices.crete.gov.gr/
Ενημέρωση σχετικά με τον Κορωνοϊό, τους τρόπους προφύλαξης και τα έκτακτα μέτρα, παρέ-χεται στην ιστοσελίδα www.crete.gov.gr στο μενού ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ.

Ειδικά για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης οι πολίτες, παρακαλούνται να προσέρχονται τις ώρες: 10:00 – 13:00, ενώ μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά για την εξυπηρέτησή τους στα ακόλουθα τηλεφωνικά νούμερα:

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, τηλ: 28313 40722 & 40726, e-mail: agapiap@crete.gov.gr, aggelogiannakis@crete.gov.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης, τηλ: 28313 40756, e-mail: grammatia_da@crete.gov.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ: 28313 40762, e-mail: ranoutsaki@crete.gov.gr
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ: 2831343302, e-mail: ygeiamerimna.per@crete.gov.gr
Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, τηλ: 2831343110,
e-mail: metafor_ret@crete.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, τηλ: 28310 51412, e-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Τμήμα Τουρισμού, τηλ: 28310 25571, e-mail: tourism-rethymnon@crete.gov.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος, τηλ: 28313 40715, , 6974 733933,
e-mail: manosnickoloudakis@crete.gov.gr
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τηλ: 2831340711, e-mail: votsoglou@crete.gov.gr

Ηλεκτρονικά μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε στο e-mail: mlioni@crete.gov.gr (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, τηλ: 28313 40701 & 40702).

Τα σχόλια είναι κλειστά.