Ρέθυμνο : Κάλεσμα των εργαζομένων από το Εργατικό Κέντρο για τα προβλήματα λόγω κορονοϊού

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου καλεί τους συναδέλφους/σες εργαζόμενους/νες που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τον εργοδότη τους, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, να απευθύνονται στα Σωματεία τους και στο Κέντρο μας προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τα προβλήματα σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία.

Καλούμε επίσης τους συναδέλφους να αποφεύγουν να υπογράφουν οποιαδήποτε δήλωση, αίτηση ή άλλο έγγραφο που αφορά την εργασιακή, ασφαλιστική ή μισθολογική κατάστασή τους πριν να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο τους ή το Κέντρο μας.

Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εργατικό Κέντρο για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ θέματα μόνο στα τηλέφωνα 2831022332 και 2831053332 και ηλεκτρονικά στο e-mail του Κέντρου: erker@otenet.gr

Για τα τελευταία μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για τους εργαζόμενους θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Κέντρου μας μόλις υπογραφούν η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ